Bieżący numer

Amerykańscy farmerzy potrzebują legalnych imigrantów, natomiast w Irlandii przestaje opłacać się produkcja drobiu i jaj

 

Donald Trump, prezydent USA, powiedział członkom Biura amerykańskiej Federacji Rolników AFBF z okazji uroczystości 100-lecia powstania Federacji, że amerykańscy farmerzy potrzebują pracowników-imigrantów, ale powinni to być imigranci legalnie przebywający na terenie USA.

Jednocześnie uzasadniał potrzebę budowy granicznego muru między USA i Meksykiem twierdząc, że zdecydowanie zapobiegnie to nielegalnej imigracji i będzie miało pozytywne skutki dla amerykańskich farmerów. Amerykański prezydent chce, aby do USA przybywali imigranci, którzy będą pracowali w amerykańskim rolnictwie, ale każdy z imigrantów powinien przejść procedurę imigracyjną po to, aby rząd amerykański miał pewność, że są to imigranci, którzy mogą legalnie przebywać w USA.

Natomiast Andy Boylen, szef Sekcji Drobiarskiej Irlandzkiego Stowarzyszenia Rolników, stwierdził, że w 2018 r. znacząco wzrósł koszt produkcji kurcząt brojlerów i jaj spożywczych przede wszystkim z powodu wzrostu cen pasz, ale także większych kosztów energii i pracy.

W tej sytuacji utrzymywanie niskich cen skupu kurcząt i jaj przez przemysł drobiarski, a następnie sprzedaż drobiu i jaj spożywczych w handlu w cenach promocyjnych powoduje, że produkcja drobiarska w Irlandii przestaje być opłacalna.

Problem jest bardzo poważny i wymaga – wg Boylen’a – natychmiastowej renegocjacji 3-letnich umów między producentami kurcząt i jaj spożywczych a przemysłem drobiarskim.