Bieżący numer

Brazylijski eksport mięsa drobiowego wraca do gry na światowych rynkach

 

ABPA informuje, że Brazylia zakończyła 2018 r. z 5,1% (4,1 mln ton) spadkiem eksportu mięsa drobiowego w porównaniu do 2017 r. (4,32 mln ton).

Dzięki znaczącemu wzrostowi eksportu w drugim półroczu (średnia miesięczna wyniosła 377,3 tys. ton, co jest najlepszym wynikiem w ciągu ostatnich trzech latach), brazylijskiemu przemysłowi drobiarskiemu udało się zniwelować 13,4% spadek eksportu mięsa drobiowego z pierwszej połowy 2018 r.

Szczególnie wysoki poziom eksportu zanotowano w grudniu 2018 r. (352,8 tys. ton), co jest o 9,9% więcej niż w grudniu 2017 r. (321,0 tys. ton). Warto podkreślić, że jednocześnie udało się uzyskać bardzo dobrą cenę; przychód z eksportu mięsa drobiowego w grudniu 2018 r. wyniósł 581,4 mln USD, co jest o 11,3% więcej w porównaniu do przychodu w grudniu 2017 r. (522,5 mln USD).

Przewidujemy, że dobry wynik eksportu w drugiej połowie 2018 r. zostanie utrzymany również w 2019 r.” – stwierdził Francisco Turra, prezes ABPA. „Uważamy, że będzie to możliwe dzięki pomyślnej realizacji – między innymi – programu 500K, który przewiduje osiągnięcie w 2020 r. miesięcznego eksportu mięsa drobiowego i wieprzowiny łącznie w ilości 500 mln ton”.