Bieżący numer

Brazylia wyprodukuje w 2018 r. nieznacznie mniej mięsa drobiowego

 

Brazylijskie Stowarzyszenie Producentów Białka Zwierzęcego ABPA poinformowało, że tegoroczna produkcja mięsa drobiowego wyniesie 12,892 mln ton i będzie niższa o 1,7% (13,05 mln ton) w porównaniu do 2017 r. Jedną z głównych przyczyn był 10-dniowy strajk transportowców; w brazylijskich fermach padło wtedy wiele milionów nieodebranych kurcząt.

Brazylia wyeksportuje w 2018 r. 4,1 mln ton mięsa drobiowego, o 5,1% (4,32 mln ton) mniej w porównaniu do 2017 r. Nadal największym odbiorcą brazylijskiego mięsa drobiowego będą Chiny. Nieznacznie wzrośnie o 0,63% krajowa konsumpcja mięsa drobiowego i osiągnie wysoki poziom 41,8 kg mięsa drobiowego na jednego mieszkańca.

Brazylijscy analitycy spodziewają się znacznego 10% wzrostu produkcji jaj spożywczych w 2018 r. (44,2 mld jaj) w porównaniu do 2017 r. (39,9 mld jaj).

Rekordowo wzrośnie też eksport jaj do 10,8 mld szt., aż o 80% więcej aniżeli w 2017 r. O 10,4% wzrośnie również krajowa konsumpcja jaj i osiągnie poziom 212 jaj na jednego mieszkańca.

Warto zwrócić uwagę na znaczący wzrost kosztów produkcji drobiu i jaj w Brazylii w 2018 r. W porównaniu do 2017 r. cena kukurydzy wzrosła o 50%, natomiast poekstrakcyjnej śruty sojowej o 40%.