Bieżący numer

Ukraina rozpoczęła eksport mięsa drobiowego do Tunezji

 

Jak podały ukraińskie władze, 29 listopada 2018 r. Ukraina wyeksportowała pierwszą partię drobiu do Tunezji. Eksport ukraińskiego drobiu do Tunezji został uzgodniony w trakcie spotkania przedstawicieli władz Tunezji i Ukrainy odbytego w październiku 2018 r., podczas którego omówiono aktualny stan i perspektywy rozwoju współpracy między tymi dwoma krajami w dziedzinach politycznej, ekonomicznej, handlowej, inwestycyjnej oraz kulturalno-edukacyjnej.

Tunezyjski przemysł drobiarski uległ poważnym zmianom w ciągu ostatnich dziesięcioleci, przy czym rząd tunezyjski od wielu lat wspiera finansowo rozwój tej produkcji. Produkcja mięsa drobiowego stanowi 59% ogółem produkowanego mięsa w Tunezji (127 tys. ton mięsa drobiowego w 2016 r.), ale ciągle jest niewystarczająca w stosunku do rosnącego popytu.

Przypomnijmy, że w ujęciu wartościowym eksport ukraińskiego drobiu w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2018 r. wyniósł 381 mln USD, co stanowi wzrost o 29,2% w porównaniu do eksportu drobiu w 2017 r. w tym samym okresie.