Bieżący numer

Lubuski „Eldrob” S.A. należy do „Indykpol” S.A.

 

Jak podaje PAP, postanowieniem z 30 listopada SR w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu w rejestrze sądowym decyzję o połączeniu Indykpol S.A. ze spółką zależną Lubuskimi Zakładami Drobiarskimi "Eldrob" S.A.

Stosownie do art. 494 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, Indykpol S.A. jako spółka przejmująca, z dniem połączenia wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Lubuskich Zakładów Drobiarskich "Eldrob" S.A. jako spółki przejmowanej.

Połączenie zostało dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych (łączenie przez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej, tj. Lubuskich Zakładów Drobiarskich "Eldrob" S.A. na spółkę przejmującą, tj. Indykpol Spółkę Akcyjną w Olsztynie. Z uwagi na to, że spółka przejmująca Indykpol S.A. posiadała wszystkie udziały w spółce przejmowanej, połączenie zostało przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej.