Bieżący numer

UE zabrania profilaktycznego stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej

 

Parlament Europejski na swoim posiedzeniu 25 października br. uchwalił nowe przepisy, które zabraniają profilaktycznego stosowania antybiotyków w chowie zwierząt; przepisy wejdą w życie w 2022 r. i będą obowiązywać we wszystkich krajach członkowskich.

Europejscy producenci zwierząt, m.in. drobiu, ciągle rutynowo wykorzystują antybiotyki w celu profilaktycznego zapobiegania infekcjom, zwłaszcza na tych fermach, gdzie warunki środowiskowe i bioasekuracja są nadal poniżej wymaganych standardów i nie będąc w pełni kontrolowane sprzyjają powszechnemu występowaniu różnych schorzeń.

Analitycy twierdzą, że dwie trzecie antybiotyków zużywanych ogółem w UE jest stosowana w produkcji zwierzęcej, w tym także takie antybiotyki, które mają ważne znaczenie w leczeniu chorób u ludzi.

Parlamentarzyści UE twierdzą, że przyjęta uchwała stanowi znaczący krok w kierunku całkowitego wyeliminowania antybiotyków stosowanych w celach profilaktycznych w chowie zwierząt. Aby uchwalone przez Parlament przepisy mogły stanowić prawo w UE, wymagają jeszcze zgody Rady Europejskiej, która już w ubiegłym roku apelowała do europosłów o przygotowanie powyższych przepisów.