Bieżący numer

Ciągle zbyt mała produkcja mięsa drobiowego w Afryce

 

Afrykę, drugi pod względem wielkości kontynent na Ziemi, zamieszkuje 1,216 mld ludzi (dane z 2016), spośród których bardzo wielu brakuje pełnowartościowego pożywienia, a ciągle jeszcze wielu cierpi głód. Mięso drobiowe i jaja mogą być dla tych ludzi ważnym składnikiem codziennej diety.

Dwa największe afrykańskie przedsiębiorstwa drobiarskie znajdują się w RPA: RCL Foods ubija rocznie 260 mln brojlerów, natomiast Astral Foods 228 mln brojlerów (dane z 2017 r.). Trzecim pod względem liczby ubijanych brojlerów jest egipski Cairo Poultry (75 mln brojlerów rocznie), natomiast kolejne dwa przedsiębiorstwa Country Bird Holdings (74 mln brojlerów rocznie) i Sovereign Food Investments (65 mln brojlerów rocznie) znajdują się również w RPA.

W pierwszej dziesiątce afrykańskich przedsiębiorstw drobiarskich sześć ma siedzibę w RPA, trzy w Egipcie, a jedno w Namibii. Zarówno południowoafrykańskie firmy, jak i egipskie, część swojej produkcji eksportuje do sąsiednich krajów.

Warto podkreślić, że w 2017 r. eksport mięsa drobiowego z UE do RPA spadł aż o 72%! Znaczna część eksportowanego mięsa pochodziła z Polski, eksportowana bezpośrednio lub reeksportowana przez inne kraje UE. Jednocześnie import mięsa drobiowego z Brazylii i USA do RPA wzrósł w 2017 r. czterokrotnie.