Bieżący numer

Wyzwania czekające branżę drobiarską w przyszłości

 

Światowy przemysł drobiarski stoi przed wieloma wyzwaniami, takimi jak powracające przypadki ptasiej grypy, większy protekcjonizm, nowe standardy obowiązujące w eksporcie, a także problemy z utrzymaniem równowagi między popytem i podażą drobiu.

Tempo globalnego wzrostu popytu na mięso drobiowe jest wyższe aniżeli przyrost podaży, szczególnie w krajach rozwijających się. Dotychczasowi eksporterzy widzą swoją szansę na dalszy rozwój poprzez inwestowanie w rozwój produkcji drobiu na rynkach lokalnych, co może w dłuższej perspektywie czasu spowolnić wzrost eksportu na rzecz rozwoju lokalnej produkcji.

Firmy powinny przemyśleć to, jak działają i czy koncentracja na eksporcie jest nadal odpowiednim podejściem w szybko zmieniających się warunkach rynkowych. Nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania, a wszystko zależy od konkretnej pozycji danej firmy. Jedno jest pewne: rynki będą się zmieniać, a tylko te firmy, które wyprzedzą rynek pozostaną konkurencyjne w dłuższej perspektywie – stwierdził Nan-Dirk Mulder, analityk Rabobank.