Bieżący numer

Zasoby paszowe będą wyznaczały kierunki rozwoju produkcji mięsa na świecie

 

Globalne zapotrzebowanie na mięso może wzrosnąć nawet o 25% w ciągu kilku najbliższych lat, przy czym połowa tego zapotrzebowania może być na mięso drobiowe.

Konsumenci w krajach rozwiniętych są zainteresowani w tym, skąd pochodzi dane mięso i w jakich warunkach zostało wyprodukowane, natomiast w krajach rozwijających się najważniejszym obecnie problemem jest potrzeba zwiększenia produkcji mięsa ogółem, chociaż sytuacja ta może się z czasem zmienić.

Produkcja mięsa w krajach rozwijających się napotyka na barierę niedoboru surowców paszowych, zwłaszcza w Chinach, które zmuszone są do importu coraz większych ilości pasz. Z tego powodu producenci w krajach rozwijających się, nie chcąc importować surowców paszowych, poszukują możliwości inwestycji i produkcji mięsa drobiowego w tych regionach świata, gdzie jest większa dostępność surowców paszowych, aby potem importować do swojego kraju mięso zamiast pasz.