Bieżący numer

Salmonella ciągle groźna, tym razem od kur z wolnego wybiegu

 

FDA poinformowała, że w siedmiu stanach USA stwierdzono łącznie 38 przypadków zachorowania ludzi (przypadki silnej biegunki i odwodnienia organizmu wymagające hospitalizacji) w wyniku zatrucia bakteriami Salmonella enteritidis po spożyciu jaj z chowu kur na wolnym wybiegu (Free Range). Jaja pochodziły z fermy Gravel Ridge Farms w Cullman, Alabama i były sprzedawane w sklepach oraz do restauracji. Brak jest informacji o zatruciach ludzi nie wymagających hospitalizacji.

Zdecydowana większość zatruć nastąpiła po spożyciu posiłków w restauracjach, w których do przygotowania dań wykorzystano jaja z fermy Gravel Ridge Farms.

Pierwsze przypadki zatruć Salmonellą zanotowano w czerwcu i lipcu, ale we wrześniu stwierdzono poważne ich nasilenie. Przeprowadzone przez FDA badania wykazały, że genom bakterii S. enteritidis wyizolowanych od chorych ludzi jest identyczny z genomem bakterii S. enteritidis stwierdzonym w skażonych jajach.

FDA w swoim komunikacie prosi klientów o natychmiastowy zwrot skażonych jaj do sklepów (podany jest nr identyfikacyjny skażonych jaj i zdjęcie firmowego opakowania) oraz podjęcie odpowiednich środków ostrożności w celu uniknięcia wtórnego skażenia bakteriami S. enteritidis innych produktów żywnościowych oraz pomieszczeń i sprzętów kuchennych.