Bieżący numer

IEC zaleca wyeliminowanie antybiotyków z produkcji jaj

 

Międzynarodowa Komisja ds. Jaj IEC przedstawiła swoje oficjalne stanowisko w sprawie stosowania substancji przeciwbakteryjnych w produkcji jaj spożywczych, w którym zaleca wyeliminowanie tych substancji z powszechnego użycia w chowie kur niosek i proponuje wprowadzenie bioasekuracji oraz dobrych praktyk chowu zwierząt jako głównych sposobów przeciwdziałania chorobom. Przedstawiciele IEC twierdzą, że ciągle jeszcze producenci jaj zbyt łatwo sięgają po substancje przeciwbakteryjne zamiast przeciwdziałać chorobom metodami bezlekowymi (bioasekuracja, dobra praktyka chowu zwierząt).

Stanowisko IEC jest zgodne z koncepcją „Jedno Zdrowie” ogłoszoną przez OIE, WHO i FAO, której celem jest zmniejszenie negatywnych skutków rosnącego problemu oporności bakterii na substancje przeciwbakteryjne.

W związku ze stanowiskiem IEC właściciele ferm kur niosek wyrażają swoje zaniepokojenie, ponieważ nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie substancji przeciwbakteryjnych z produkcji jaj, a czego wyrazem jest m.in. informacja na opakowaniach jaj umieszczana przez niektórych producentów, że jaja zostały przez nich „wyprodukowane bez antybiotyków”, co wprowadza klientów w błąd.