Bieżący numer

Bezpieczeństwo żywności przede wszystkim

 

Podczas listopadowej sesji Poultry Tech Summit, która odbędzie się w Atlancie, USA, zostanie zaprezentowana najnowsza metoda sekwencjonowania DNA następnej generacji (NGS) oraz praktyczne zastosowanie innowacyjnej technologii NGS jako narzędzia pozwalającego z wielką precyzją wykryć i zidentyfikować w ciągu zaledwie 24 godzin różne serotypy groźnych dla zdrowia ludzi i zwierząt bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella, należące do Rodziny Enterobacteriaceae.

Ta niezwykle interesująca metoda zostanie zastosowana w pierwszej kolejności w szeroko rozumianym przemyśle drobiarskim, tzn. do analizy próbek pobieranych zarówno z fermowego chowu drobiu czy skarmianych tam pasz, jak i w ubojniach oraz przetwórstwie mięsa i jaj.

Opracowanie metody oraz jej aplikację do potrzeb przemysłu drobiarskiego wspierały finansowo największe firmy drobiarskie w USA twierdząc, że w okresie ogromnego zainteresowania klientów bezpieczeństwem żywności możliwość szybkiego i precyzyjnego oznaczenia obecności Salmonelli w produktach drobiarskich będzie doskonałym sposobem na ograniczenie liczby przypadków zatruć pokarmowych, zwłaszcza salmonellozy, i związanych z tym reklamacji produktów, przez co powinien znacząco wzrosnąć poziom zaufania klientów do produktów drobiarskich.