Bieżący numer

Polskie zakłady mogą teraz eksportować mięso drobiowe do Chin

 

Paweł Niemczuk, Główny Lekarz Weterynarii, poinformował, że 25 września br. Ambasada RP w Pekinie przesłała na podstawie komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Generalnej Agencji Celnej ChRL (GACC) notę informującą o tym, że ChRL przywróciła pięciu polskim zakładom oraz jednej chłodni prawo do eksportu mięsa drobiowego na chiński rynek.

Do Chin może być wysyłane polskie mięso drobiowe wyprodukowane po 19 lipca br. (włącznie). Wysyłkom mięsa drobiowego musi towarzyszyć bilateralnie uzgodnione świadectwo zdrowia dla mięsa i produktów mięsnych przeznaczonych do eksportu do ChRL.

Wzór świadectwa oraz chińskie wymagania importowe określone w Protokole pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP i Generalną Administracją Celną ChRL w sprawie Inspekcji, Kwarantanny i Weterynaryjnych Wymogów Sanitarnych dla Mrożonego Mięsa Drobiowego Eksportowanego z Polski do Chin zostały zamieszczone na stronie internetowej GIW.