Bieżący numer

W Indiach niższe ceny pasz będą sprzyjały większej opłacalności produkcji jaj spożywczych

 

Opłacalność produkcji jaj w dystrykcie Namakkal w położonym na południu Indii stanie Tamil Nadu może znacząco poprawić się z powodu spodziewanych niższych cen paszy. Ministerstwo Rolnictwa Indii przewiduje rekordowe zbiory kukurydzy (28,7 mln ton w porównaniu do 25,6 mln ton w październiku 2017 r.); roczne zapotrzebowanie indyjskiego przemysłu paszowego wynosi 16 mln ton kukurydzy. Przewiduje się też większe zbiory pszenicy, ryżu i soi.

Dystrykt Namakkal zajmuje drugie miejsce w Indiach pod względem produkcji jaj spożywczych (10,256 mld szt. w 2017 r). W 2013 r. produkcja jaj spożywczych w Namakkal wynosiła 12,264 mld szt. w 2013 r., ale z powodu 20-procentowego wzrostu cen pasz w latach 2013/14 oraz większych kosztów transportu (wzrost cen paliwa) spadła w 2017 r. o 16,4%.

Fermowa produkcja jaj spożywczych w Namakkal rozpoczęła się 30 lat temu, najpierw w niewielkich stadach kur w chowie przydomowym, ale obecnie są to duże przemysłowe fermy wyposażone głównie w najnowsze systemu bateryjnego chowu kur.