Bieżący numer

Dlaczego nie jest możliwa produkcja zwierzęca bez redukcji antybiotyków?

Walka z nadmiernym stosowaniem antybiotyków w produkcji zwierzęcej trwa w Unii Europejskiej ponad dwadzieścia lat i nadal, pomimo ogromnego wysiłku wielu zwolenników redukcji, właściwie brak jest wyraźnie określonego całościowego programu, wg którego ta walka powinna przebiegać.

Nie brakuje nam w tym zakresie wiedzy i nie brakuje doświadczonych specjalistów. Nie brakuje też różnego rodzaju dodatków paszowych pozwalających zastąpić antybiotyki.

Dlaczego więc ciągle problem redukcji antybiotyków w produkcji zwierzęcej nie jest do końca rozwiązany?

Wg niektórych ekspertów główną przyczyną takiego stanu jest brak holistycznej, spójnej i konsekwentnie realizowanej strategii chowu zwierząt, w ramach której w jednym czasie znajdą zastosowanie prawidłowy program żywienia, skuteczny program profilaktyczny, odpowiednie środowisko czy rygorystycznie przestrzegana bioasekuracja. Często każde z tych zadań jest realizowane sporadycznie, przypadkowo, w zależności od potrzeby w danej chwili.

Brakuje bowiem takich mistrzów, którzy są zdolni do realizacji wszystkich tych zadań jednocześnie w tym samym czasie i miejscu.