Bieżący numer

Bezpieczeństwo produktów drobiarskich powinno opierać się na trzech elementach

 

Przemysł drobiarski wprowadził w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wiele znaczących zmian w procesie produkcji, ale starania o zachowanie najwyższego bezpieczeństwa żywności pochodzenia drobiowego (mięso, jaj i przetwory) ciągle jeszcze trwa. Dowodem na to są ostatnie przypadki skażenia produktów drobiarskich bakteriami Salmonella.

Wg specjalistów w najbliższej przyszłości trzy czynniki będą odgrywały największą rolę w procesie zwiększania bezpieczeństwa żywności pochodzenia drobiarskiego.

W pierwszym rzędzie konieczna jest ścisła współpraca wszystkich uczestników łańcucha produkcji drobiarskiej i aktywne działanie w zapobieganiu skażenia produktów drobiarskich.

Następnym ważnym elementem jest stała edukacja konsumentów w zakresie zachowania bezpieczeństwa, szczególnie poprzez zapobieganie niekontrolowanemu namnażaniu się drobnoustrojów chorobotwórczych podczas przechowywania drobiu i jaj w domowych warunkach oraz w trakcie przyrządzania posiłków.

Trzecim z elementów jest wykorzystanie innowacyjnej technologii łańcucha bloków (blockchain) pozwalającej na pełne dokumentowanie dokonywanych operacji w trakcie całego procesu produkcji (od fermy do stołu) i swobodny nieograniczony dostęp do tych informacji przez wszystkich uczestników tego procesu.