Bieżący numer

Ukraina zwiększy eksport drobiu do Chin

 

W wyniku rozmów prowadzonych w trzeciej rundzie obrad grupy CEEC (celem grupy jest zwiększenie handlu między Chinami i krajami Europy Centralnej i Wschodniej) przedstawiciele rządów Chin i Ukrainy podpisali protokół ustaleń w sprawie rozwoju eksportu mięsa drobiowego do Chin przez ukraińskie firmy.

Sprzedażą mięsa drobiowego do Chin szczególnie zainteresowane ukraińskie firmy drobiarskie, które z powodu silnej konkurencji na rynkach zagranicznych musiały w ostatnich latach zmniejszyć ubój kurcząt. Warto podkreślić, że ukraińskie firmy mają jedne z najniższych kosztów produkcji drobiu na świecie.

Ostatnio MHP została oskarżona przez producentów drobiu w UE o niezgodny z wcześniej zawartym porozumieniem eksport filetów piersiowych z kością do należących do ukraińskiej firmy zakładów drobiarskich w Holandii, Polsce i Słowacji, w których po odcięciu kości uzyskiwano wartościowy na rynku europejskim filet piersiowy.