Bieżący numer

Nestle dołącza do obrońców praw kurcząt brojlerów

 

Nestle poinformował, że podobnie jak wiele innych światowych firm produkujących żywność, począwszy od 2026 r. do produkcji żywności w Europie pod markami Herta, Buitoni, Wagner i Maggi będzie wykorzystywał kurczęta brojlery pochodzące wyłącznie z tych ferm, które wdrożą zasady chowu kurcząt zgodne z wymaganiami zaproponowanymi przez brytyjską Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals i zawartymi w porozumieniu European Broiler Ask, które zostało przyjęte przez kilkadziesiąt stowarzyszeń na rzecz obrony praw zwierząt, w tym także prowadzących działalność w Polsce.

Wg European Broiler Ask dobrostan kurcząt brojlerów w chowie fermowym ulegnie poprawie, jeśli do tuczu zostaną wykorzystane wyłącznie krzyżówki wolnorosnące, maksymalne zagęszczenie obsady wyniesie 30 kg żywych ptaków na jeden m2 powierzchni kurnika, rozgęszczenie stada poprzez wcześniejsze zdjęcie części najcięższych kurcząt nastąpi tylko jeden raz, kurniki zostaną wyposażone w grzędy, w kurniku oświetlenie będzie miało moc co najmniej 50 lux, parametry powietrza będą spełniały normy Aneksu 2.3 europejskiej Dyrektywy Brojlerowskiej, a ogłuszanie kurcząt przed ubojem nastąpi w atmosferze gazu.

Stosowanie powyższych wymagań będzie musiało być potwierdzane corocznym audytem przeprowadzonym przez niezależnych audytorów.