Bieżący numer

Dobrostan kur niosek nie jest przestępstwem handlowym

 

Ława przysięgłych w procesie przed rejonowym sądem cywilnym w Pensylwanii, USA z powództwa złożonego przez kancelarię adwokacką w imieniu konsumentów orzekła, że trzej najwięksi producenci jaj w USA (Rose Acre Farms, R.W. Sauder i Ohio Fresh Eggs) nie działali w tajnym porozumieniu w celu ominięcia naruszenia przepisów antymonopolowych poprzez wprowadzanie szeregu nowych zasad chowu kur, obejmujących m. in. utrzymywanie mniejszej liczby kur niosek w klatkach (poprawa dobrostanu) i tym samym usprawiedliwionego zaniżania dostaw jaj spożywczych do sieci handlowych, przez co cena sprzedaży jaj wzrastała, a klienci ponosili nieuzasadnione wyższe koszty zakupu jaj.

Tym samym sąd odrzucił pozew złożony przez adwokatów reprezentujących klientów, którzy domagali się wypłacenia przez firmy produkujące jaja odszkodowania w wysokości co najmniej 1 mld USD.