Bieżący numer

Amerykanie przede wszystkim kupują jaja wolne od GMO

 

Amerykański Instytut Marketingu Żywności FMI przedstawił wyniki badania opinii ponad 2 tys. klientów zadając im pytania m. in. o to, czy w okresie ostatnich pięciu lat kupują więcej lub mniej jaj oraz czym kierują się przy wyborze zakupu jaj.

Zdecydowana większość klientów kupuje raz w tygodniu 12 jaj, przy czym ponad połowa (53%) odpowiedziała, że ilość spożywanych przez nich jaj w okresie ostatnich pięciu lat nie zmieniła się. Ponad 40% klientów kupuje więcej jaj, a tylko 5,7% klientów kupuje mniej jaj niż pięć lat temu.

Głównym kryterium decydującym o zakupie jaj jest informacja, że są one wolne od GMO, następnie że zostały wyprodukowane w gospodarstwie organicznym i że są bogate w kwasy omega-3. Cena odgrywa ważną rolę, ale klienci starają się kupić najtaniej tylko te jaja, które spełniają powyższe kryteria.

Informacja o tym, że jaja zostały wyprodukowane w bezklatkowym chowie kur niosek była dopiero na czwartym lub piątym miejscu wśród wymienianych kryteriów decydujących o zakupie jaj (w czasie badań cena jaj z chowu bezklatkowego była o 67% wyższa w porównaniu do ceny jaj z chowu klatkowego).