Bieżący numer

Nowy Kodeks Praktyki Dobrostanu Brojlerów i Kur Rodzicielskich w Wielkiej Brytanii

 

Brytyjskie Ministerstwo DEFRA wprowadziło nowy Kodeks Praktyki Dobrostanu dla Kurcząt Brojlerów i Stad Rodzicielskich Mięsnych (stada większe niż 500 ptaków).

Nowy Kodeks wszedł w życie 26 marca 2018 r. i oparty jest na pięciu zasadach wolnościowych: 1. ptaki muszą być wolne od głodu i pragnienia, 2. dyskomfortu, 3. bólu, zranień lub chorób, 4. ograniczeń w wyrażaniu naturalnego zachowania oraz 5. strachu i stresu.

Kodeks wprowadza m. in. bardziej surowe kary dla osób, które przyczyniają się do cierpienia ptaków zarówno w ich chowie, jak i podczas uboju (obowiązek zainstalowania telewizji przemysłowej w ubojniach).

Zgodnie z nowym Kodeksem w kurniku nie może być więcej kurcząt brojlerów niż 33 kg żywca/m2. Wielkość obsady można zwiększyć do 39 kg żywca/m2 pod warunkiem, że m. in. poziom amoniaku w kurniku nie przekroczy 20 ppm, dwutlenku węgla 3000 ppm, przy temperaturze na zewnątrz większej niż 30°C temperatura w kurniku nie będzie wyższa o więcej niż 3° C, natomiast przy temperaturze na zewnątrz poniżej 10°C średnia wilgotność przez okres 48 godzin nie będzie większa niż 70%.