Bieżący numer

Znacząco rośnie produkcja drobiu i jaj w Turcji; wzrost ekpsortu mięsa drobiowego o 30% w 2017 r.

 

Jak podał TurkStat w swoim Raporcie, produkcja drobiu w Turcji w 2017 r. znacząco wzrosła w porównaniu do 2016 r.. Wyprodukowano ponad 2,2 mln ton mięsa drobiowego (o 13% więcej niż w 2016 r.). Liczba kur niosek wyniosła 121,6 mln szt. (o 11,8% więcej niż w 2016 r.), które zniosły 19,3 mld jaj. Jednocześnie Turcja wyprodukowała 3,87 mln szt. indyków (o 21,7% więcej niż w 2016 r.), 492 tys. szt. kaczek (o 18,8% więcej niż w 2016 r.) oraz 978 tys. szt. gęsi (o 4,8% więcej niż w 2016 r.).

Wzrost produkcji zanotowano również w odniesieniu do bydła mięsnego (o ponad 13% więcej niż w 2016 r.) i owiec (o 8,7% więcej niż w 2016 r.).

Tak znaczący wzrost produkcji zwierzęcej w Turcji spowodował 10% przyrost produkcji mieszanek paszowych ogółem (22,4 mln ton w 2017 r.), w tym 7% wzrost produkcji pasz dla drobiu (8,9 mln ton w 2017 r.).

Dzięki temu, że Turcja jest wolna od przypadków ptasiej grypy, możliwy był 30% wzrost eksportu mięsa drobiowego w 2017 r.