Bieżący numer

Dla konsumentów cierpienie niosek nie jest najważniejsze

 

Nie ustaje dyskusja wokół upublicznianych przez sieci handlowe i przemysł spożywczy na całym świecie decyzji o wstrzymaniu się w okresie kilku najbliższych lat z kupowaniem produktów drobiarskich od producentów, którzy nie wprowadzą zalecanych przez środowisko obrońców zwierząt praktyk dobrostanu zwierząt.

Analitycy rynku jaj spożywczych w Polsce przedstawili wyniki badań, wg których do 2026 r. udział klatkowego systemu chowu kur nieśnych będzie wynosił 58% (83% obecnie), przy czym chów ściółkowy wzrośnie do ponad 28% (9% obecnie).

Natomiast badania wśród australijskich konsumentów wskazują, że głównym powodem chęci kupowania żywności, w tym jaj spożywczych, pochodzących od producentów przestrzegających zasady dobrostanu, nie jest dobrostan zwierząt sam w sobie, ale przekonanie, że ‘szczęśliwe” kury produkują jaja, które mają lepszy smak i wyższą jakość, a do tego nie są produkowane metodami przemysłowymi. Cierpienie kur w klatkach jest w opinii konsumentów dopiero na dalszym miejscu.