Bieżący numer

Polski drób jest w pełni bezpieczny – twierdzi Ministerstwo Rolnictwa

 

Ministerstwo Rolnictwa nie zgadza się z tezą o powszechnym stosowaniu antybiotyków w produkcji zwierząt w Polsce przedstawioną w raporcie NIK.

Ponadto NIK twierdzi, że chociaż aktualnie obowiązujący model nadzoru nad wykorzystaniem antybiotyków w produkcji zwierzęcej w Polsce jest zgodny z obowiązującymi wymogami formalnymi, to w rzeczywistości jest nieskutecznyi nieefektywny. Według resortu, Inspekcja Weterynaryjna w pełni sprawuje nadzór nad produkcją zwierząt, a ministerstwo posiada rzetelne dane dotyczące zużycia antybiotyków (monitorowanie sprzedaży na poziomie hurtowni).

KRD-IG w odpowiedzi na opublikowany raport NIK “Wykorzystanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej w woj. Lubuskim – badania wstępne” wskazuje na wyhamowanie w Polsce w latach 2014-2015 sprzedaży producentom drobiu antybiotyków. Jednocześnie podkreśla, że NIK w swoim raporcie jednoznacznie stwierdził, iż "w każdym zbadanym wypadku użycie antybiotyków było uzasadnione względami leczniczymi”.

Przytoczony przez NIK argument, że „w ciągu pięciu lat (2011-2015) w Polsce sprzedaż antybiotyków weterynaryjnych wzrosła o 23 proc.” nie świadczy o zwiększeniu ich stosowania w chowie drobiu, gdyż w tym samym okresie nastąpił dynamiczny 55% wzrost produkcji mięsa drobiowego w naszym kraju (źródło: dane GUS. Przemysłowa produkcja mięsa drobiowego w zakładach o zatrudnieniu powyżej 50 osób).