Bieżący numer

W paszach dla drobiu można stosować śrutę rzepakową

AJednym ze składników paszy dla drobiu może być poekstrakcyjna śruta rzepakowa. Ponieważ nasiona rzepaku, a po ekstrakcji oleju śruta rzepakowa zawierają glukozynolany, które są substancjami antyżywieniowymi dla drobiu, ich zawartość nie powinna być wyższa niż 25 μM/g suchej masy śruty rzepakowej, którą zamierzamy wykorzystać jako składnik paszy dla drobiu.

Natomiast dopuszczalna zawartość glukozynolanów ogółem w gotowej paszy dla drobiu nie może przekraczać poziomu 1,5 μM/g. Z tego powodu:

·         dla kurcząt brojlerów w paszy typu starter zaleca się maksymalnie 6-procentowy udział śruty rzepakowej,

·         dla kurcząt brojlerów w paszy typu grower i finiszer oraz dla kur niosek znoszących jaja z białą skorupą zaleca się maksymalnie 10-procentowy udział śruty rzepakowej w gotowej paszy,

·         dla kur niosek znoszących jaja z brązową skorupą maksymalnie 3-procentowy udział,

·         dla kur i kogutów w stadach reprodukcyjnych maksymalnie 5-procentowy udział.

Warto podkreślić, że jeśli zawartość glukozynolanów w śrucie rzepakowej jest poniżej 25 μM/g, to udział śruty w gotowej paszy może być nieco wyższy i nie będzie powodował negatywnych skutków. Jak wykazały przeprowadzone badania w Instytucie Zootechniki w Krakowie, najlepsze wyniki produkcyjne (tempo wzrostu, wykorzystanie paszy, poziom nieśności) można uzyskać wtedy, gdy źródłem białka roślinnego w gotowej paszy jest oprócz śruty rzepakowej także poekstrakcyjna śruta sojowa.