Bieżący numer

Archiwum

Ograniczanie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, cz. II
Przemysław Marek

 Przykładowe praktyczne rozwiązania dla zmniejszenia emisji amoniaku, pyłu i odorów

 
                 Zmniejszanie emisji szkodliwych substancji do atmosfery jest bardzo ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, przyczynia się bezpośrednio do poprawy stanu środowiska naturalnego. Instalacje do intensywnej produkcji zwierzęcej, drobiarskiej czy też innej, w obecnej sytuacji rynkowej są optymalnym rozwiązaniem. Prowadzone muszą być jednak w sposób racjonalny, również z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko. Drugi powód to aspekt ekonomiczny. Coraz bardziej restrykcyjne przepisy z zakresu ochrony środowiska, wyższe opłaty środowiskowe oraz potencjalne kary za przekraczanie dopuszczalnych wartości emisji skutkują tym, że producenci drobiu poszukują rozwiązań pozwalających na uzyskanie zadowalających rezultatów. Dzięki temu fermy drobiarskie mniej zanieczyszczają środowisko, a jednocześnie poprawie ulega ich wydajność i opłacalność produkcji.
 
Piśmiennictwo:
1. Roland W. Melse, Nico W.M. Ogink, Bert J.J. Bosma,2008, Multi-pollutant Scrubbers for Removal of Ammonia, Odor, and Particulate Matter from Animal House Exhaust Air, Mitigating Air Emissions From Animal Feeding Operations Conference, Wageningen University and Research centre, The Netherlands
2. Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE