Bieżący numer

Archiwum

Żywienie kur niosek – warzywa i owoce
Agata Dankowiakowska

 Warzywa i owoce, ze względu na cenne źródło błonnika, witamin, a także mikro- i makroelementów, są stosowane nie tylko w diecie ludzi, ale również zwierząt. Stanowią doskonałe uzupełnienie diety w różne substancje bioaktywne, które pozytywnie wpływają na zdrowie i produkcyjność zwierząt. W przemyśle owocowo-warzywnym odpady w postaci wytłoków produkowane są na bardzo dużą skalę, ponieważ w zależności od rodzaju przetwarzanych warzyw czy owoców stanowią 10–35% masy surowca. Wytłoki, pomimo tego że traktowane są jako odpad, stanowią bogate źródło związków chemicznych, takich jak sacharydy, białka, kwasy organiczne, pektyny, witaminy, związki mineralne, błonnik, alkohole czy też substancje barwne i aromatyczne. Ponadto są tanim i łatwo dostępnym surowcem, co pozwala obniżyć koszty produkcji. Wytłoki, ze względu na to, że zawierają sporą ilość wody (do 73%) są nietrwałe i niestabilne, dlatego też odpowiednie zagospodarowanie powinno polegać na przetworzeniu ich na susz, kiszonki, ekstrakty czy koncentraty. W takiej postaci powinno się je podawać zwierzętom.

 

Piśmiennictwo:
1. Gheribi E. 2011. Związki polifenolowe w owocach i warzywach. Medycyna  rodzinna 4, 111 – 115.
2. Kaźmierska M., Kosmalski B., Jarosz B., Ligor M., Trziszka T. 2011. Wpływ zróżnicowanego systemu chowu kur na zawartość luteiny w jajach. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 5 (78), 75 – 84.
3. Orczewska – Dudek S., Pietras M. 2017. Wpływ mieszanek paszowych z udziałem olejów z nasion truskawek lub malin oraz wytłoków z tych owoców na wyniki produkcyjne, profil biochemiczny krwi i wybrane parametry jakości mięsa kurcząt brojlerów. Rocz. Nauk. Zoot., T. 44, z. 2, 265–283.
4. Tarko T., Duda-Chodak A., Bebak A. 2012. Aktywność biologiczna wybranych wytłoków owocowych oraz warzywnych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 4 (83), 55 – 65.
5. Kaźmierska M., Kosmalski B., Jarosz B., Ligor M., Trziszka T. 2011. Wpływ zróżnicowanego systemu chowu kur na zawartość luteiny w jajach. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 5 (78), 75 – 84.