Bieżący numer

Archiwum

Mięso drobiowe źródłem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych
Elżbieta Tyksińska

 Współczesna żywność ma nie tylko dostarczać człowiekowi energii, ale również poprawiać lub podtrzymywać dobry stan zdrowia. Przykładem może być żywność, zawierająca długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny n-3, szczególnie kwasy dokozaheksaenowy (DHA) oraz eikozapentaenowy (EPA). Kwasy te bardzo korzystnie oddziałują na organizm człowieka, niestety ich wytwarzanie w organizmie zachodzi z niewielką wydajnością, dlatego też głównym ich źródłem dla człowieka jest spożywana żywność (Jochym i Kapuśniak, 2010; Kłosiewicz-Latoszek, 2002).

Piśmiennictwo:
1. Achremowicz K., Szary-Sworst K. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe czynnikiem poprawy stanu zdrowia człowieka. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2005, 3 (44), 23 -35.
2. Batkowska J., Brodacki A., Grodzicki T. Skład chemiczny oraz profil kwasów tłuszczowych mięsa indyczek rzeźnych utrzymywanych systemem ekstensywnym. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 7 2011, 7, 2, 39-51.
3. Bojarowicz H., Woźniak B. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe oraz ich wpływ na skórę. Probl Hig Epidemiol 89(4), 2008, 471-475.
4. Dutkowska A., Rachoń D. Rola kwasów tłuszczowych n-3 oraz n-6 w prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego. Choroby Serca i Naczyń 2015, tom 12, 3, 154–159.
5. Grabowski T., Kijowski J. Mięso i przetwory drobiowe. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2004.
6. Jańczyk W., Socha P. Kliniczne efekty suplementacji wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi ω-3. Standardy Medyczne/Pediatria 6, 2009, 10-17.
7. Jochym K. A., Kapuśniak J. Wzbogacanie żywności w długołańcuchowe kwasy omega-3. Chemistry, Environment, Biotechnology 2010, XIV, 121–138.
8. KIJOWSKI J. Bezpieczeństwo zdrowotne i jakość żywieniowa mięsa drobiowego i jaj. Żywność, Nauka, Technologia, Jakość 2001, 8(4), 82-92.
9. Kłosiewicz- Latoszek L. Znaczenle kwasów tłuszczowych omega-3 w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2002, XXIX, 1-2, 78-86.
10. Kostecka M., Łobacz M. Lipidy mięsa kurzego – tłuszcz nie(d)oceniony. Cz. 1. Charakterystyka tłuszczu kurzego i wybrane metody modyfikacji. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 2009, 1, 98-103.
11. Lesiów T. Stan polskich badań na temat wartości odżywczej mięsa drobiowego. Żywność Nauka Technologie Supl. 2003, 4(37), 230-241.
12. Marciniak-Łukasik K. Rola i znaczenie kwasów tłuszczowych omega-3. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2011, 6 (79), 24 – 35.
13. Materac E., Marczyński Z., Bodek K.H. Rola kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6 w organizmie człowieka. BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. – XLVI, 2013, 2, 225 – 233.
14. Michalczuk M., Siennicka A. Właściwości dietetyczne mięsa różnych gatunków drobiu utrzymywanych w alternatywnych systemach chowu. Przegląd Hodowlany, 2010, 11, 26-30.
15. Nowicka G. Ryby – źródło wielonienasyconych kwasów tłuszczowych o kluczowym znaczeniu dla zdrowia: Wpływ rtęci na obniżenie ich prozdrowotnego działania. Studia Ecologiae et Bioethicae 3, 2005, 117-125.
16. Pikul J. Lipidy mięsa drobiu. Gospodarka Mięsna, 1996, 48 (7), 28-31, 34.
17. Salamat Doust Nobar R., Nazeradl K., Gorbani A., Aghdam Shahriar H., Fouladi P. Effect of canola oil on saturated fatty acids content in broiler meat. Journal of Animal and Veterinary Advances 2007, 6(10), 1204-1208.
18. Sicińska P., Pytel E., Kurowska J., Koter-Michalak M. Suplementacja kwasami omega w różnych chorobach. Postępy Hig Med. Dosw (online) 69, 2015, s. 838-852.
19. Simopoulos A.P. Evolutionary aspects of diet, the omega-6/omega-3 ratio and genetic variation: nutritional implications for chronic diseases. Biomedicine & Pharmacotherapy 2006, 60, 502-507.
20. Weber P, Raederstorff D.: Triglyceride-lowering effect of omega-3 LC-polyunsaturated fatty acids - a review. Nutr. Metab. Cardiovasc. Dis., 2000, 10, 28.
21. Wilczyńska A. Kwasy tłuszczowe w diecie człowieka a jego funkcjonowanie poznawcze i emocjonalne. Neuropsychiatria i Neuropsychologia 7(1), 2012, 35-42.
22. Wilczyńska A. Kwasy tłuszczowe w leczeniu i zapobieganiu depresji. Psychiatria Polska 4, 2013, 657-666.

23. Ziemlański Ś., Budzyńska-Topolowska J.: Tłuszcze pożywienia i lipidy ustrojowe. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1991.