Bieżący numer

Archiwum

Efektywność stosowania żyta hybrydowego w żywieniu indyków
Dariusz Mikulski, Marzena Mikulska

 Polska, pod względem produkcji żyta, zajmuje drugie miejsce w UE i jest liczącym się producentem tego zboża na świecie. Żyto ma stosunkowo małe wymagania glebowe i wodne. Jego uprawa doskonale sprawdza się na glebach lekkich, które stanowią w Polsce około 60% użytków rolnych. Starsze odmiany żyta charakteryzowały się wyższym poziomem substancji antyodżywczych, a także mniejszą odpornością na infekcje grzybowe. W ziarnie żyta stwierdzano na ogół występowanie znacznie większej ilości alkilorezorcynoli (AR) i polisacharydów nieskrobiowych (NSP, głównie arabinoksylanów) w porównaniu z ich zawartością w ziarnie pszenicy i pszenżyta.

 

Piśmiennictwo:
1. Arczewska-Wlosek A., Swiatkiewicz S., Bederska-Lojewska D., Orczewska-Dudek S., Szczurek W., Boros D., Fras A., Tomaszewska E., Dobrowolski P., Muszynski S., Kwiecien M., Schwarz T. 2019. The efficiency of xylanase in broiler chickens fed with increasing dietary levels of rye. Animals 9, 46; doi:10.3390/ani9020046.
2. Bach Knudsen K. E. 2014. Fiber and nonstarch polisaccharide content and variation in common crops used in broiler diets. Poultry Science 93: 2380–2393.
3. Bederska-Łojewska D., Arczewska-Włosek A., Świątkiewicz S., Orczewska-Dudek S., Schwarz T., Puchała M., Krawczyk J., Boros D., Fraś A., Micek P., Rajtar P. 2019. The effect of different dietary levels of hybrid rye and xylanase addition on the performance and egg quality in laying hens. British Poultry Science 60: 423-430.
4. Bederska-Łojewska D., Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A., Schwarz T. 2017. Rye non-starch polysaccharides: their impact on poultry intestinal physiology, nutrients digestibility and performance indices – a review. Annals of Animal Science 17: 351–369.
5. Boros D. 2015. Alkilorezorcynole ziarna zbóż - ich znaczenie w żywności i paszy. Biuletyn IHAR 277: 7-20.
6. Dänicke S., Simon O., Jeroch H., Bedford M. 1997. Interactions between dietary fat type and xylanase supplementation when rye based diets are fed to broiler chickens. 2. Performance, nutrient digestibility and the fat soluble vitamin status of livers. British Poultry Science 38: 546–556.
7. Kierończyk B., Rawski M., Józefiak D., Świątkiewicz S. 2017. Infectious and non-infectious factors associated with leg disorders in poultry – a review. Annals of Animal Science 17, 645–669.
8. Schwarz T., Kuleta W., Turek A., Tuz R., Nowicki J., Rudzki B., Bartlewski P.M. 2014. Assessing the efficiency of using a modern hybrid rye cultivar for pig fattening, with
emphasis on production costs and carcass quality. Animal Production Science 55: 467–473.
9. Smit M. N., Zhou X., Landero J. L., Young M. G., Beltranena E. 2019. Increasing hybrid rye level substituting wheat grain with or without enzyme on growth performance and carcass traits of growing-finishing barrows and gilts. Translational Animal Science 3:1561–1574.
10. Smulikowska S., Mieczkowska A., Nguyen C.V., Bąbelewska M. 2002. The influence of digesta viscosity on the development of the stomach, on in vitro small intestinal motility and on digestion of nutrients in broiler chickens. Journal of Animal and Feed Sciences 11: 683–694.
11. Tellez G., Latorre J.D., Kuttappan V.A., Hargis B.M., Hernandez-Velasco X. 2015. Rye affects bacterial translocation, intestinal viscosity, microbiota composition and bone mineralization in turkey poults. PLoS ONE 10, e0122390.