Bieżący numer

Archiwum

Drób w kuchni staropolskiej
Janusz R. Mroczek, Karolina Mroczek

Kuchnię staropolską można podzielić na pięć głównych kategorii, które wywarły ogromny wpływ na kształtowanie współczesnej kuchni narodowej. Są to staropolska kuchnia uboga, podstawowa, średnia, pańska i luksusowa. Omawiany podział wynikał z panujących stosunków społecznych w dawnej Polsce. Codzienna kuchnia była kaloryczna i pożywna. Kaloryczność posiłków uzależniona była od pory roku i podejmowanych prac fizycznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa.
Literatura:
1.     Calik J. 2014. Kapłon jako produkt spożywczy ceniony przez staropolskich i współczesnych smakoszy. Wiadomości Zootechniczne. R. LII. 2: 101-107.
2.     Chmiel A. 2015. Kuchnia w I Rzeczypospolitej. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula. 45 (7): 5-27.
3.     Czubaszek M., Szostek M., Wójcik E. 2013. Staropolski kapłon na współczesnym stole. Przegląd Hodowlany. 1: 12-15.
4.     Fabisiak A., Jaworski M. 2017. Kuchnia polska jako element uatrakcyjnienia oferty turystycznej. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula. 54 (3): 112-124.
5.     Fetner R.A. 2017. Dieta i status we wczesnośredniowiecznej Polsce: analiza izotopów trwałych kolagenu kostnego. [w:] Budowa fizyczna człowieka na ziemiach polskich wczoraj i dziś. Red. M, Kopczyński i A. Siniarska. Wyd. Muzeum Historii Polski - Warszawa: 147-159.
6.     Gręzak A., Kurach B. 1996. Konsumpcja mięsna w średniowieczu oraz w czasach nowożytnych na terenie obecnych ziem Polski w świetle badań archeologicznych. Archeologia Polski. 41: 139-167.
7.     Iwaszczuk U. 2014. Animal husbandry on the Polish territory in the Early Middle Ages. Quaternary International. 346: 69-101.
8.     Krupińska G. 2018. Triumfalny powrót gęsiny. Smak i Tradycja. Magazyn Informacyjny Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. 27: 36-37.
9.     Makohonienko M., Makowiecki D. 2011. Rozwój krajobrazu kulturowego w otoczeniu jeziora Lednica na Wysoczyźnie Gnieźnieńskiej. Landform Analysis. 16: 32-38.
10.    Makowiecki D. 2001. Hodowla oraz użytkowanie zwierząt na Ostrowie Lednickim w średniowieczu. Studium Archeozoologiczne. Biblioteka Studiów Lednickich. 6: 1-130.
11.    Mroczek K., Mroczek J.R. 2018. Tradycyjne produkty drobiowe jako element różnorodności biologicznej gospodarstw rolnych. Polish Journal for Sustainable Development. 22 (1): 75-82.
12.    Niewęgłowska W. 2019. Gęś w tradycji kulinarnej. [w:] Gęś - arystokratka na polskich stołach. Walory gęsiny i przepisy kulinarne. Red. K. Ziejewska, E. Gigilewicz. Wyd. Iławskie Stowarzyszenie Producentów Gęsi: 43-45.
13.    Obrzut J., Pasternak M., Krawczyk J. 2014. Możliwości wykorzystania krajowych populacji kur objętych ochroną do produkcji pulard. Wiadomości Zootechniczne. R. LII. 1: 66-75.
14.    Pieszka M., Bielińska H., Barowicz T. 2020. Polskie kulinarne dziedzictwo - gęsina. Polskie Drobiarstwo. 2: 70-72.

15.    Zin M., Mroczek J.R. 2019. Obyczajowość spożywania mięsa w dawnej Polsce. Gospodarka Mięsna. 12: 48-50.