Bieżący numer

Archiwum

Czynniki wpływające na zdolność wylęgową jaj kurzych
Klaudia Wlaźlak

Fenomen, jakim jest jajo kurze, to zbiór cech i czynników, które sprawiają, że rozwój zarodka i powstanie nowego organizmu, w pełni zdolnego do samodzielnego życia, są możliwe w ciągu zaledwie 21 dni. Polska jest czołowym europejskim producentem jaj kurzych, w tym jaj przeznaczonych do wylęgu. W 2018 r. wyprodukowano 1,7 mld sztuk kurzych jaj wylęgowych.
Literatura:
1.     Gawęcki W., Kruszyński J., Nomenklatura i definicje w produkcji drobiarskiej,
w: Poradnik instruktora drobiarstwa, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, Warszawa, 1982, s.21.
2.     Korowiecka K., Trela M., Tombarkiewicz B., Pawlak K., Niedziolka J.W., Swadzba M., Lis M.W., Ocena wpływu wybranych substancji stosowanych do dezynfekcji jaj wylęgowych na wyniki lęgu piskląt kurzych, Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Warszawa 2017, t. 13, nr 2, s.25-35.
3.     Łukaszewicz E., Houszka H., Hodowla zwierząt, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2016, Część VII, s.413-430.
4.     Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz, Poznań 2019 https://kipdip.org.pl/pl/news/

produkcja-jaj-wylegowych-kurzych-w-polsce-za-2018-rok [dostęp: 15.05.2020]