Bieżący numer

Archiwum

Przepiórka japońska jako zwierzę laboratoryjne
Danuta Szczerbińska, Mateusz Bucław

Wiele gatunków zwierząt wykorzystuje się w naukach biologicznych. jako modele badawcze. Z gromady ssaków do tego celu najczęściej używane są myszy, szczury i króliki. Także ptaki, w szczególności kury, przepiórki i gołębie służą jako model biologiczny w naukach podstawowych i stosowanych. Biorąc pod uwagę długą historię udomowienia, użytkowania oraz badań, kura domowa jest podstawowym modelem ptasim. Jest też pierwszym gatunkiem ptaków, dla którego opracowano mapę genetyczną. Interesującym gatunkiem, ze względu na biologię oraz cechy użytkowe, a ponadto ważnym z punktu widzenia gospodarczego i badawczego, jest również przepiórka japońska. Niskie koszty chowu związane m.in. z małą masą ciała, odporność na choroby i wysoka nieśność to wskaźniki przemawiające za opłacalnością utrzymania tego gatunku drobiu. Wymienione cechy mają nie tylko znaczenie gospodarcze ale są ważne w przypadku wykorzystania przepiórek jako organizmu modelowego, w badaniach z szeroko rozumianej biologii. W tym aspekcie istotne jest także podobieństwo przepiórki do innych zwierząt kręgowych, prostota utrzymania, niewielkie potrzeby, co do powierzchni pomieszczeń, małe spożycie paszy, wczesna dojrzałość płciowa, niska śmiertelność oraz krótkie przerwy między pokoleniami.
Literatura:
1.            Baer Janet, Lansford Rusty, Cheng Kimberly, 2015: Japanese Quail as a Laboratory Animal Model, Chapter 22, w Laboratory Animal Medicine, wyd. James G. Fox, doi: 10.1016/B978-0-12-409527-4.00022-5, 2015
2.            Ball Gregory F., Balthazart Jacques, 2010: Japanese Quail as a Model System for Studying the Neuroendocrine Control of Reproductive and Social Behaviors, ILAR Journal, Volume 51, Issue 4, 2010, 310–325, https://doi.org/10.1093/ilar.51.4.310
3.            Domańska Bohdana, 1973: Przepiórki, PWRiL Warszawa
4.            Huss David, Poynter Greg, Rusty Lansford, 2008: Japanese quail (Coturnix japonica) as a laboratory animal model, Lab. Anim. 37 (11):513-9. doi: 10.1038/laban1108-513.
5.            Morris Katrina M, Hindle Matthew M, Boitard Simon, Burt David, Danner Angela, Lel Eory, Forrest Heather, Gourichon David, Gros Jerome, LaDeana Hillier, Thierry Jaffredo, Khoury Hanane, Rusty Lansford, Leterrier Christine, Loudon Andrew, Mason Andrew, Meddle Simone, Minvielle Francis, Minx Patrick, Pitel Frédérique, Seiler Patrick, Shimmura Tsuyoshi, Tomlinson Chad, Vignal Alain, Webster Robert, Yoshimura Takashi, Warren Wesley, Smith Jacqueline, 2019: The quail as an avian model system: its genome provides insights into social behaviour, seasonal biology and infectious disease response, bioRxiv preprint first posted online Mar. 13, 2019; http://dx.doi.org/10.1101/575332
6.            Rutkowski Andrzej, 2018: Przepiórka japońska, PWRiL, Warszawa

7.            Tomiałojć Ludwik, Stawarczyk Tadeusz, 2003: Awifauna Polski, tom. 1, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody, Wrocław