Bieżący numer

Archiwum

Mikotoksyny w paszach drobiu
Agata Dankowiakowska

 Mikotoksyny to drugorzędowe metabolity produkowane przez grzyby pleśniowe z rodzaju Aspergillus, Penicillium oraz Fusarium. Ich obecność w paszach oraz żywności stanowi istotny wskaźnik jakości. Związki te działają toksycznie na organizmy zwierząt i ludzi. Ze względu na to, że mikotoksyny są substancjami ciepło stabilnymi, a wysoka temperatura nie wpływa na ich degradację, również po usunięciu pleśni produkt pozostaje nadal skażony. Poznano ponad 400 mikotoksyn. Wśród nich występują: ochratoksyny, aflatoksyny, patulina, fumonizyny, deoksywalenon, luteosikiryn, kwas penicylinowy, kwas byssochlaminowy czy zearalenon. Substancje te wykazują działania mutagenne, kancerogenne, neurotoksyczne, immunotoksyczne, mogą również powodować zatrucia pokarmowe. Drób wykazuje dość wysoką wrażliwość na ochratoksynę A.

Literatura
1.       Barabasz W., Pikulicka A. 2017. Mykotoksyny – zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Część 1. Mykotoksyny – charakterystyka, występowanie, toksyczność dla organizmów. Journal od Health Study and Medicine. 3, 65-108.
2.       Kapturowska A. U., Krystyna J. Zielińska, Krystyna Stecka, Marta P. Kupryś. 2010. Ocena skażenia pasz ochratoksyną a i metody ich dekontaminacji. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. 55(3), 157-163.
3.       Michalik T., Rusin T., Kisała J. Nowe trendy w metodach usuwania mykotoksyn z produktów żywnościowych i pasz.
4.       Miśniakiewicz M. 2008. Biologiczne zanieczyszczenia żywności. Mikotoksyny. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 781, 113 -129.
5.       Piotrowska M. 2012. Wykorzystanie mikroorganizmów do usuwania mikotoksyn z żywnosci i pasz. Post. Mikrobiol., 2, 109–119.