Bieżący numer

Archiwum

Udział hormonu wzrostu w funkcjonowaniu układu rozrodczego kury
Anna Hrabia

Jajnik i jajowód kury są fascynującymi narządami podlegającymi dynamicznym zmianom morfologicznym, fizjologicznym i biochemicznym w trakcie cyklu reprodukcyjnego (rozwój, nieśność i przerwa w nieśności) a także w każdym cyklu owulacyjnym związanym z rozwojem pęcherzyków jajnikowych, owulacją i tworzeniem jaja w jajowodzie. Zmiany zachodzące w układzie rozrodczym są ściśle kontrolowane przez gonadotropiny przysadkowe (LH i FSH), hormony steroidowe jajnika (progesteron, testosteron i estradiol) oraz liczne czynniki lokalnie produkowane w układzie rozrodczym, w tym hormon wzrostu (GH).

Literatura:
1.            Ahumada-Solórzano, M.S., Carranza, M.E., Pedernera, E., Rodríguez-Méndez, A.J., Luna, M., Arámburo, C. 2012. Local expression and distribution of growth hormone and growth hormone receptor in the chicken ovary: effect of GH on steroidogenesis in cultured follicular granulosa cells. Gen. Comp. Endocrinol. 175, 297-310.
2.            Bedrak, E., Harvey, S., Chadwick, A. 1981. Concentrations of pituitary, gonadal and adrenal hormones in serum of laying and broody white rock hens (Gallus domesticus). J. Endocrinol. 89, 197-204.
3.            Donoghue, D.J., Campbell, R.M., Scanes, C.G. 1990. Effect of biosynthetic chicken growth hormone on egg production in White Leghorn hens. Poult. Sci. 69, 1818–1821.
4.            Harvey, S., Scanes, C.G., Sharp, P.J. 1979. Variations in plasma growth hormone concentrations in laying hens. Br. Poult. Sci. 20, 163-166.
5.            Heck, A., Matayer, S., Onagbesan, O.M., Williams, J. 2003. mRNA expression of components of the IGF system and of GH and insulin receptors in ovaries of broiler breeder hens fed ad libitum or restricted from 4 to 16 weeks of age. Domest. Anim. Endocrinol. 25, 287-294.
6.            Hrabia, A., Paczoska-Eliasiewicz, H.E., Berghman, L.R., Harvey, S., Rząsa, J. 2008. Expression and localization of growth hormone and its receptors in the chicken ovary during sexual maturation. Cell Tissue Res. 332, 317-328.
7.            Hrabia, A., Sechman, A., Gertler, A., Rząsa, J. 2011. Effect of growth hormone on steroid content, proliferation and apoptosis in the chicken ovary during sexual maturation. Cell Tissue Res. 345, 191-202.
8.            Hrabia, A., Grzegorzewska, A.K., Sechman, A. 2013. Expression and localization of growth hormone receptor in the oviduct of the laying hen (Gallus domesticus). Folia Biol (Krakow). 61, 271–276.
9.            Hrabia, A., Sechman, A., Rząsa, J. 2014a. Effect of growth hormone on basal and LH-stimulated steroid secretion by chicken yellow ovarian follicles. An in vitro study. Folia Biol. (Krakow). 62, 313-319.
10.          Hrabia, A., Leśniak-Walentyn, A., Sechman, A., Gertler, A. 2014b. Chicken oviduct-the target tissue for growth hormone action: effect on cell proliferation and apoptosis and on the gene expression of some oviduct-specific proteins. Cell Tissue Res. 357, 363-372.
11.          Hrabia, A. 2015. Growth hormone production and role in the reproductive system of female chicken. Gen. Comp. Endocrinol. 220, 112-118.
12.          Johnson, A.L. 2000. Reproduction in the female. In: Whittow GC (ed) Sturkie’s Avian Physiology. Academic Press, San Diego, London, Boston, New York, Sydney, Tokyo, Toronto. pp 569-596.
13.          Lebedeva, I.Y., Lebedev, V.A., Grossmann, R., Kuzmina, T.I., Parvizi, N. 2004. Characterization of growth hormone binding sites in granulosa and theca layers at different stage of follicular maturation and ovulatory cycle in the domestic hen. Biol. Reprod. 71, 1174-1181.
14.          Luna, M., Martínez-Moreno, C.G., Ahumada-Solórzano., M.S., Harvey, S., Carranza, M., Arámburo, C. 2014. Extrapituitary growth hormone in the chicken reproductive system. Gen. Comp. Endocrinol. 203, 60-68.
15.          Ni, Y., Zhu, Q., Zhou, Z., Grossmann, R., Chen, J., Zhao, R.J. 2007. Effect of dietary daidzein on egg production, shell quality, and gene expression of ER-alpha, GH-R, and IGF-IR in shell glands of laying hens. J. Agric. Food Chem. 55, 6997–7001.
16.          Scanes, C.G., Sharp, P.J., Harvey, S., Godden, P.M., Chadwick, A., Newcomer, W.S. 1979. Variations in plasma prolactin, thyroid hormones, gonadal steroids and growth hormone in turkeys during the induction of egg laying and moult by different photoperiods. Br. Poult. Sci. 20, 143-148.
17.          Sharp, P.J., Scanes, C.G., Williams, J.B., Harvey, S., Chadwick, A. 1979. Variations in concentrations of prolactin, luteinizing hormone, growth hormone and progesterone in the plasma of broody bantams (Gallus domesticus). J. Endocrinol. 80, 51-57.
18.          Socha, J.K., Sechman, A., Mika, M., Hrabia A. 2017. Effect of growth hormone on steroid concentrations and mRNA expression of their receptor, and selected egg-specific protein genes in the chicken oviduct during pause in laying induced by fasting. Domest. Anim. Endocrinol. 61, 1-10.
19.          Socha, J.K., Hrabia, A. 2019. Response of the chicken ovary to GH treatment during pause in laying induced by fasting. Domest. Anim. Endocrinol. 69, 84-95.
20.          Williams, J., Harvey, S., Leclercq, B. 1986. Plasma levels of luteinizing hormone, growth hormone, and estradiol from six weeks of age to sexual maturity in two lines of chickens selected for low or high abdominal fat content. Poult. Sci. 65, 1782-1786.
21.          Williams, J., Sharp, P.J., Goddard, C. 1992. The effect of growth hormone on ovarian follicular growth in the domestic hen. J. Reprod. Fert. (Abstr) Series No. 9-10:59.
22.          Yoshimura, Y., Okamoto, T., Tamura, T. 1996. Proliferation of granulosa and theca cells in germinal disc and non-disc regions during follicular growth in Japanese quail (Coturnix coturnix japonica): bromodeoxyuridine incorporation in situ. J. Reprod. Fertil. 107, 125-129.

23.          Wolak D., Hrabia A. 2018. Atrezja pęcherzyków w jajniku ptaków. Polskie Drobiarstwo, 02, 8-12.