Bieżący numer

Archiwum

Etyczne aspekty dobrostanu brojlerów kurzych cz. 2
Sara Dzik, Tomasz Mituniewicz

 Różna interpretacja przeznaczenia zwierząt dla człowieka spowodowała pewien konflikt, także wśród filozofów, o to, jakie miejsce w świecie zajmuje człowiek. Jedni twierdzą, iż gatunek ludzki stanowi centralne miejsce w przyrodzie i decyduje o reszcie świata ożywionego. Drudzy podają, że człowiek jest tylko niewielkim elementem i powinien funkcjonować w zgodzie z innymi formami życia (Kwapiszewska-Antas, 2007). Jak w związku z tym sytuacja wygląda w produkcji mięsa drobiowego?

Literatura:
1.            Adamczyk K., Kaleta T., Nowicki J., W obronie dobrostanu zwierząt w ujęciu zootechnicznym, Przegląd Hodowlany, 2017, 1, 1-3.
2.            Bennett C.E., Thomas R., Williams M., Zalasiewicz J.,Edgeworth M., Miller H., Coles B., Foster A., Burton E.J., Marume U., The broiler chicken as a signal of a human reconfigured biosphere, Royal Society Open Science, 2018, 5(12), 1-11.
3.            The broiler chicken as a signal of a human reconfigured biosphere
4.            Broom D.M., A history of animal welfare science, Acta Biotheoretica, 2011, 59, 121-137.
5.            Broom D.M., Animal welfare: an aspect of care, sustainability, and food quality required by the public, Journal of Veterinary Medical Education, 2010, 37, 83-88.
6.            Croney C.C., Millman S.T., The ethical and behavioral bases for farm animal welfare legislation, Journal of Animal Science, 2007, 85,556–565.
7.            Empel W., O nierównym traktowaniu zwierząt, Życie Weterynaryjne, 2009,84(11), 889-891.
8.            Herbut E., Walczak J., Dobrostan zwierząt w nowoczesnej produkcji, Przegląd Hodowlany, 2017, 5, 3-7.
9.            Herbut E., Walczak J., Rola dobrostanu w produkcji zwierzęcej, Przegląd Hodowlany, 2006, 9, 2-8.
10.          Kaleta T., Geneza dobrostanu zwierząt – aspekty historyczne i filozoficzne, Przegląd Hodowlany, 2017, 6, 1-3.
11.          Klocek C., Penar W., Relacje człowiek zwierzę i ich konsekwencje, Przegląd Hodowlany, 2017, 6, 3-5.