Bieżący numer

Archiwum

Zdrowe jelita drobiu
Agata Dankowiakowska

Zdrowe jelita w znacznym stopniu wpływają na zdrowie całego organizmu zwierzęcia, dobrostan, wydajność stada, a także bezpieczeństwo produktów oraz środowiska naturalnego. Integralność oraz prawidłowe funkcjonowanie jelit istotnie wpływają na odpowiednie wykorzystanie składników paszy przez ptaki, osiągnięcie wysokich przyrostów, a tym samym założonego poziomu produkcji. Układ pokarmowy ptaków, w porównaniu z układem pokarmowym ssaków, jest stosunkowo krótki, ale trawienie oraz przesuwanie pokarmu zachodzą w szybkim tempie, a jego rozwój w pierwszych dniach po wylęgu jest bardzo intensywny.
Literatura:
1.       Bogucka J., Dankowiakowska A., Elminowska - Wenda G., Sobolewska A., Szczerba A., Bednarczyk M., 2016. Effect of prebiotics and synbiotics delivered in ovo on the broiler small intestine histomorphology during the first days after hatching. Folia Biologica (Kraków) 64, 3, 131 – 143.
2.       Bogucka J., Dankowiakowska A., Elminowska - Wenda G., Sobolewska A., Jankowski J., Szpinda M., Bednarczyk M., 2017. Performance and small intestine morphology and ultrastructure of male broilers injected in ovo with bioactive substances. Annals of Animal Science 17, 1, 179 – 195.
3.       Panda A.K, Shyam Sunder G., Rama Rao S.V., Raju MVLN. 2006. Early nutrition enhances growth and speeds up gut development. World Poultry, 22(4), 15 – 16.
4.       Pelicano E., Souza P., Souza H., Figueiro D., Boiago M., Carvalho S., Bordon V. 2005. Intestinal Mucosa Development in Broiler Chickens Fed Natural Growth Promoters. Braz. J. Poult. Sci. 7 (4): 221-229.
5.       Svihus B. 2014.Function of the digestive system. J. Appl. Poult. Res. 23 :306–314.
6.       Uni Z., Ganot S., Sklan D. 1998. Post-hatch development of mucosal function in the broiler small intestines. Poult. Sci. 77: 75-82.
7.       Uni Z., Noy Y., Sklan D. 1996. Developmental parameters of the small intestine in heavy and light strain chick pre and post-hatch. Br. Poult. Sci. 36: 63-71.
8.       Uni Z., Noy Y., Sklan D. 1999. Posthatch development of small intestinal function in the poult. Poult. Sci. 78 (2): 215-222.
9.       Uni Z., Tako E., Gal-Garber O., Sklan D. 2003a. Morphological, Molecular, and Functional Changes in the Chicken Small Intestine of the Late-Term Embryo. Poult. Sci. 82: 1747-1754.

10.   Uni Z., Smirnov A., Sklan D. 2003b. Pre- and posthatch development of goblet cells in the broiler small intestine: effect of delayed access to feed. Poult Sci. 82(2): 320-7.