Bieżący numer

Archiwum

Czy żywić pełnym ziarnem (część I)
Magdalena Gajęcka, Maciej Gajęcki

 Spośród szerokiego spektrum czynników wpływających na pobieranie paszy, mniej uwagi poświęca się wpływowi zmiennych przetwarzania paszy, takich jak wielkość cząstek, postać paszy i podawanie pełnego ziarna. Obecna produkcja pasz dla drobiu skupiona jest na zmniejszaniu wielkości cząstek w przypadku mieszanek paszowych. Aby osiągnąć potencjał genetyczny współczesnych brojlerów, które są bardzo wrażliwe na różnego rodzaju stresory powodujące zmienność stopnia pobierania paszy, ważne jest, aby rozpoznać, zminimalizować lub nawet wyeliminować czynniki związane z przetwarzaniem paszy, powodujące tłumienie jej pobierania.

Literatura:
1.       Abdollahi, M.R., Amerah, A.M., Ravindran, V., 2016. Influence of whole wheat inclusion and exogenous enzyme supplementation on growth performance and nutrient utilisation in broiler starters. In: Proc. 27th Aust. Poult. Sci. Symp. Sydney, Australia. pp. 223–226.
2.       Amerah, A.M., 2015. Interactions between wheat characteristics and feed enzyme supplementation in broiler diets. Anim. Feed Sci. Technol. 199, 1–9.
3.       Borda-Molina, D., Seifert, J., Camarinha-Silva A., 2018. Current Perspectives of the Chicken Gastrointestinal Tract and Its Microbiome. Comput. Struct. Biotech. J. 16, 131-139.
4.       Jacobs, C.M., Utterback, P.L., Parsons, C.M., 2010. Effect of corn particle size on growth performance and nutrient utilisation in young chicks. Poult. Sci. 89, 539–544.
5.       Liu, S.Y., Truong, H.H., Selle, P.H., 2015. Whole-grain feeding for chicken-meat production: possible mechanisms driving enhanced energy utilisation and feed conversion. Anim. Prod. Sci. 55, 559–572.
6.       Morgan, N.K., Keerqin, C., Wallace, A., Wu, S.B., Choct, M., 2019. Effect of arabinoxylo-oligosaccharides and arabinoxylans on net energy and nutrient utilization in broilers. Anim. Nutr. 5(1), 56-62.
7.       Singh, Y., Amerah, A.M., Ravindran, V., 2014. Whole grain feeding: Methodologies and effects on performance, digestive tract development and nutrient utilisation of poultry. Anim. Feed Sci. Technol. 190, 1-18.
8.       Svihus, B., Sacranie, A., Denstadli, V., Choct, M., 2010. Nutrient utilisation and functionality of the anterior digestive tract caused by intermittent feeding and inclusion of whole wheat in diets for broiler chickens. Poult. Sci. 89, 2617–2625.