Bieżący numer

Archiwum

Chlamydia psittaci– czy to nadal aktualny problem?
Lek. wet. Joanna Kowalczyk, dr n. wet. Marcin Śmiałek, prof. dr hab. Andrzej Koncicki

Chlamydioza jest bakteryjną jednostką chorobową, dawniej zwaną psitakozą, ornitozą lub papuzicą, dotyczącą ptaków hodowlanych, egzotycznych oraz ptaków wolno żyjących, która podlega obowiązkowi rejestracji zgodnie z Ustawą "O ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt" z dn. 11 marca 2004 roku. Ponadto, należy pamiętać, że jest to bardzo groźna zoonoza przenoszona z ptaków na ludzi, a w szczególności narażeni są pracownicy ubojni, ferm drobiu, hodowcy gołębi oraz właściciele ptaków ozdobnych.
Literatura:
Andersen A.A., Franson J.C. Avian chlamydiosis. [w]: Infectious Diseases of Wild Birds. Thomas N.J., Hunter D.B., Atkinson C.T. (red.), Oxford: Blackwell Publishing, 303-316, 2007.
Binek M. Badania w zakresie chlamydii. [w]: Zarys klinicznej bakteriologii weterynaryjnej. Malicki K., Binek M. (red.), Wydawnictwo SGGW, 225-229, 2004.
Geens T., Desplanques A., Van Loock M., Bönner B.M., Kaleta E.F., Magnino S., Andersen A.A., Everett K.D.E., Vanrompay D. Sequencing of the Chlamydophila psittaci ompA Gene Reveals a New Genotype, E/B, and the Need for a Rapid Discriminatory Genotyping Method. J. Clin. Microbiol. 43(5): 2456–2461, 2005.
Gliński Z., Żmuda A. Chlamydie i chlamydofile człowieka i zwierząt. Życie Wet. 93(12):842-850, 2018.
Laroucau K., Aaziz R., Meurice L., Servas V., Chossat I., Royer H., De Barbeyrac B., Vaillant V., Moyen J., Meziani F., Sachse K., Rolland P. Outbreak of psittacosis in a group of women exposed to Chlamydia psittaci-infected chickens. Eurosurveillance. 20:1–6, 2015.
Pawlikowska M., Deptuła W. Choroby u ludzi spowodowane chlamydiami i chlamydofilami. Postepy Hig Med Dosw. 61:708-717, 2007.
Stenzel T., Pestka D., Choszcz D. The prevalence and genetic characterization of Chlamydia psittaci from domestic and feral pigeons in Poland and the correlation between infection rate and incidence of pigeon circovirus. Poult. Sci. 93(12):3009-3016.
Szymańska-Czerwińska M., Mitura A, Zaręba K., Schnee C., Koncicki A., Niemczuk K. Poultry in Poland as Chlamydiaceae Carrier. J Vet Res. 61(4): 411–419, 2017.
Szymańska-Czerwińska M., Niemczuk K., Zaręba K. Chlamydie – drobnoustroje ciągle ewoluujące. Życie Wet. 93(5):309-312, 2018.
Wieliczko A. Chlamydofiloza. [w].: Choroby drobiu, Mazurkiewicz M. (red.), Wydawnictwo UP we Wrocławiu; 294-298, 2011.

Zhang F., Li S., Yang J., Pang W, Yang L., He C. Isolation and Characterization of Chlamydophila psittaci Isolated from Laying Hens with Cystic Oviducts. Avian Dis. 52:74-78, 2008.