Bieżący numer

Archiwum

Zastosowanie technologii ozonowania w dezynfekcji budynków inwentarskich dla drobiu
Przemysław Marek

Zachowanie wysokich standardów higienicznych podczas prowadzenia intensywnej produkcji zwierzęcej jest niezbędne dla uzyskania oczekiwanych wyników chowu. Duże zagęszczenie ptaków na relatywnie niewielkiej przestrzeni budynku inwentarskiego stwarza doskonałe warunki do rozprzestrzenienia się patogenów chorobotwórczych. Z tego względu prowadzenie zabiegów bioasekuracyjnych na każdym etapie produkcji wydaje się być niezbędne. Dla zachowania optymalnych dla chowu ptaków warunków zoohigienicznych szczególnie istotna jest także przerwa technologiczna pomiędzy kolejnymi wstawieniami piskląt, podczas której przeprowadza się zabiegi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji (DDD). Prawidłowo i rzetelnie wykonane czynności dają większą pewność, że podczas kolejnego odchowu nie będzie dochodziło do szerzenia się chorób zakaźnych w stadzie, co znacząco wpływa na osiągane wyniki produkcyjne.
 
Literatura
1.Bielański A., 2002, Podstawy chemii nieorganicznej. Wyd. 5. Warszawa: PWN.
2.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031)) w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed tym zanieczyszczeniem.
3.Seńczuk Witold (red.), 2002. Toksykologia. Podręcznik dla studentów, lekarzy i farmaceutów. Wydanie IV. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.