Bieżący numer

Archiwum

Wirusowe zapalenie wątroby u drobiu
Agata Dankowiakowska

Choroby wirusowe ptaków, w tym te powodowane przez astro- i adenowirusy, należą do zakażeń szeroko rozpowszechnionych nie tylko w krajach Azji i Afryki, ale również w Europie, w tym w Polsce. Wirusy te izolowane są zarówno od zdrowych, młodych ptaków, jak i od chorych. Powodują zapalenie wątroby, zespół puchliny osierdzia, owrzodzenie żołądka. Wątroba pełni kluczową rolę w organizmie, bierze udział w wielu procesach, z tego względu jej uszkodzenia są bardzo niebezpieczne i rzutują na cały organizm. Mogą być przyczyną wysokiej śmiertelności ptaków, co ma duże znaczenie gospodarcze w przypadku intensywnej produkcji zwierząt. Astrowirusy zazwyczaj wywołują enteropatie o dość łagodnym przebiegu, jednakże w przypadku kur i indyków utrzymywanych intensywnie, u których zazwyczaj pojawia się immunosupresja, choroba może mieć cięższą postać. Zwierzęta mają obniżoną odporność, są podatne na stres – w takim stadzie wirus rozprzestrzenia się bardzo szybko. Dochodzi do znacznych spadków masy ciała, licznych padnięć, wzrasta również ilość pobranej paszy oraz pojawia się konieczność zastosowania farmakoterapii, co wpływa na wzrost kosztów produkcji.
 
Literatura
Dolka I., Beata Dolka B. 2012. Zmiany sekcyjne i histopatologiczne w wątrobie w przebiegu niektórych chorób ptaków. Część I. Choroby wirusowe i bakteryjne. Życie Weterynaryjne, 87(5), 373 – 380.
Jacukowicz A., Katarzyna Domańska-Blicharz K. 2017. Astrowirusy u drobiu. Med. Weter. 73 (6), 329 – 333.
Khodakaram – Tafti A., Asasi K., Namazi F. 2016. Clinicopathological characteristics of acute inclusion body hepatitis outbreak in broiler chickens in Iran. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 19, No 2, 163–168.
Koncicki A., Krasnodębska – Depta A., Mazur – Gonkowska B. 2006. Nowe dane nt. roli adenowirusów w patologii drobiu. Medycyna Wet. 62 (7) 739 – 743.
Revajova V., Herich R,. Seman V., Levkut Jr. M., Levkutova M., Karaffova V., Levkut M. 2017. An unusual outbreak of inclusion body hepatitis on a broiler chicken farm: a case report. Vet. Med., 62, (11), 631–635.
Szczubełek P., Szeleszczuk P. 2012. Diagnostyka wtrętowego zapalenia wątroby u kurcząt brojlerów, ze szczególnym uwzględnieniem metod biologii molekularnej. Życie Weterynaryjne, 87(10), 841 – 844.
Young B., Lowe J.S., Stevens A., Heath J.W. 2010. Weather. Histologia. Podręcznik i atlas.