Bieżący numer

Archiwum

Preinkubacja jaj i nowe technologie klucia piskląt
Krzysztof Damaziak, Brygida Kruzińska

Obecnie dynamiczny wzrost zapotrzebowania konsumentów na produkty drobiarskie stymuluje intensyfikację i maksymalizację produkcji. Dalszy jej rozwój będzie jednak możliwy wyłącznie dzięki poprawie efektywności reprodukcji drobiu, a w szczególności dalszemu doskonaleniu sztucznej inkubacji jaj. Pomimo że metoda sztucznej inkubacji została opracowana już 3 000 lat temu, niektóre towarzyszące jej trudności są aktualne do dziś, inne pojawiły się wraz z rosnąca ilością jednocześnie inkubowanych jaj i zmieniającymi się potrzebami ptaków przekształconych przez intensywną pracę hodowlaną. Idealny rezultat sztucznej inkubacji to: jedno jajo = jedno pisklę o jak najlepszej jakości. Oczywiście rezultat inkubacji jest ściśle zależny przede wszystkim od zdolności wylęgowej jaj, a mianowicie ich jakości morfologicznej, kondycji stada reprodukcyjnego, zapłodnienia. Czynniki te są jednak niezależne od sztucznej inkubacji i leżą w kwestii producentów jaj wylęgowych (Wolc i wsp., 2009; Iqbal i wsp., 2016). Zakład wylęgu drobiu odpowiada natomiast za właściwe przechowywanie jaj, dezynfekcję oraz parametry samej inkubacji (Fot. 1.).
 
Literatura
Bakst M.R., Akuffo V., Nicholson D., French N., 2012. Comparison of blastoderm traits from 2 lines of broilers before and after egg storage and incubation. Poultry Science 91: 2645-2648.
Brua R.B., 2002. Parent-embryo interactions. In Deeming, D.C., ed. Avian incubation: behavior, environment and evolution. Oxford: Oxford University Press. pp. 88-99.
Brua R.B., Nuechterlei G.L., Buitron D., 1996. Vocal response of Eared Grebe embryos to egg cooling and egg turning. Auk 113: 525-533.
Chou C.C., Jiang D.D., Hung Y.P., 2004. Risk factors for cumulative mortality in broiler chicken flocks in the first week of life in Taiwan. British Poultry Science 45: 573–577.
Damaziak K., Pawęska M., Gozdowski D. and Niemiec J., 2018. Short periods of incubation, egg turning during storage and broiler breeder hens age for early development of embryos, hatching results, chicks quality and juvenile growth. Poultry Science 97: 3264-3276.
Dymond J., Vinyard B., Nicholson A.D., French N.A., Bakst M.R., 2013. Short periods of incubation during egg storage increase hatchability and chick quality in long-stored broiler eggs. Poultry Science 92: 2977-2987.
Eichholz M.W., Towery B.N., 2010. Potential influence of egg location on synchrony of hatching of precocial birds. The Condor 112: 696-700.
Eyal-Giladi H., Kochav S., 1976. From cleavage to primitive streak formation: Complementary normal table and a new look at first stages of the development of the chick. I. General morphology. Developmental Biology 49: 321-337.
Fairchild B.D., Christensen V.L., 2000. Photostimulation of turkey eggs accelerates hatching times without affecting hatchability, liver or heart growth, or glycogen content. Poultry Science 79: 1627–1631.
Fasenko G.M., 2007. Egg storage and the embryo. Poultry Science 86: 1020-1024.
Fasenko G.M., Christensen V.L., Wineland M.J., Petitte J.N., 2001a. Examining the effects of prestorage incubation of turkey breeder eggs on embryonic development and hatchability of egg storage for four or fourteen days. Poultry Science 80: 132-138.
Fasenko G.M., Hardin R.T., Robinson F.E., 1992. Relationship of hen age and egg sequence position with fertility, hatchability, viability, and pre-incubation embryonic development in broiler breeders. Poultry Science 71: 1374-1383.
Fasenko G.M., Robinson F.E., Whelan A.I., Kremeniuk K.M., Walker J.A., 2001b. Prestorage incubation of long term stored broiler breeder eggs: 1. Effects of hatchability. Poultry Science 80: 1406-1411.
Flint P.L., Lindberg M.S., Maccluskie M.C., Sedinger J.S., 1994. The adaptive significance of hatching synchrony of waterfowl eggs. Wildfowl 45: 248-254.
Goliomytis M., Tsipouzina T., Hager-Theodorides A.L., 2014. Effects of egg storage on hatchability, chick quality, performance and immunocompetence parameters of broiler chicken. Poultry Science 94: 2257-2265.
Greenless B., 1993. Effects of enriching the acoustic environment during incubation on hatching and post-hatch chick responses. M.Sc. Thesis. University of Guelph, Canada.
HatchTech, 2014. HatchCare: Hatcher with feed and water. Poultry World https://www.poultryworld.net/Genetics/Articles/2014/6/HatchCare-Hatcher-with-feed-and-water-1543285W.
Hollemans M.S., de Vries S., Lammers A., Clouard C., 2018. Effects of early nutrition and transport of 1-day-old chickens on production performance and fear response. Poultry Science 97: 2534-2542.
Iqbal J., Khan S.H., Mukhtar N., Ahmed T., Pasha R.A., 2016. Effects of egg size (weight) and age on hatching performance and chick quality of broiler breeder. British Poultry Science 44: 54-64.
Meijer T., Siemers I., 1993. Incubation development and asynchronous hatching in junglefowl. Behaviour 127: 309-322.
Reijrink L.A.M., Berghmans D., Meijerhof R., Kemp B., Van den Brand H., 2010. Influence of egg storage time and preincubation warming profile on embryonic development, hatchability, and chick quality. Poultry Science 89: 1225-1238.
Reijrink L.A.M., Meijerhof R., Kemp B., Graat E.A.M., Van den Brand H., 2009. Influence of prestorage incubation on embryonic development, hatchability, and chicks quality. Poultry Science 88: 2649-2660.
Reijrink L.A.M., Meijerhof R., Kemp B., Van den Brand H., 2008. The chicken embryo and its micro environment during egg storage and early incubation. World’s Poultry Science Journal 64: 581-598.
Tona K., Bamelis F., De Ketelaere B., Bruggeman V., Moraes V.M.B., Buyse J., Onagbesan O., Decuypere E., 2003. Effects of egg storage time on spread of hatch, chick quality, and chick juvenile growth. Poultry Science 82: 736-741.
Van de Ven L.J.F., 2012. Effects of hatching time and hatching system on broiler chick development. PhD Diss. Wageningen University, Netherlands.
Van de Ven L.J.F., Van Wagenberg A.V., Debonne M., Decuypere E., Kemp B., 2011. Hatching system and time effects on broiler physiology and posthatch growth. Poultry Science 90: 1267-1275.
Van de Ven L.J.F., VAN Wagenberg A.V., Decuypere E., Kemp B., Van den Brand H., 2013. Preinatal broiler physiology between hatching and chick collection in 2 hatching systems. Poultry Science 92: 1050-1061.
Webster B., Haye W., Pike, T.W., 2015. Avian egg odour encodes information on embryo sex, fertility and development. PLoS One e0116345.doi:10.1371/journal.pone.0116345.
Willems E., Decuypere J.B., Everaert N., 2014. Importance of albumen during embryonic development in avian species, with emphasis on domestic chicken. World’s Poultry Science Journal 70: 503-518.
Wolc A., White I.M.S., Olori V.E., Hill G., 2009. Inheritance of fertility in broiler chickens. Genetics Selection Evolution 41: 47.