Bieżący numer

Archiwum

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego kurcząt brojlerów cz. 2
Sara Dzik, Tomasz Mituniewicz

Występowanie nieprawidłowości kostnych u kurcząt brojlerów ma złożone podłoże. Przede wszystkim jest to skutek znacznego postępu genetycznego i szybkiego tempa wzrostu ptaków hodowlanych, co zdecydowanie obciąża układ mięśniowo-szkieletowy (Julian 2005; Waldenstedt 2006; Dibner i in. 2007). Brojlery XXI w. charakteryzują się wysoką porowatością kości oraz ich słabą mineralizacją (obserwuje się głównie niedobór wapnia). W konsekwencji może to powodować zwiększone powinowactwo do zmian patologicznych w obrębie układu ruchu. Gorsza motoryka ptaków skutkuje trudnościami w przyjmowaniu paszy i spożyciu wody, co rzutuje na mniejsze przyrosty i niższą końcową masę ciała, a to przekłada się na straty finansowe.
 
Literatura
1.            Abourachid A., Comparative gait analysis of two strains of turkey, Meleagris gallopavo, British Poultry Science, 1991, 32, 271–277.
2.            Abourachid A., Mechanics of standing in birds: Functional explanation of lameness problems in giant turkeys, British Poultry Science, 1993, 34, 887–898.
3.            Almeida Paz I.C.L., Garcia R.G., Bernardi R., Nääs I.A., Caldara F.R., Freitas L.W., Selecting appropriate bedding to reduce locomotion problems in broilers. Brazilian Journal of Poultry Science, 2010, 12, 189-195.
4.            Almeida Paz I.C.L., Mendes A.A., Takita T.S., Comparison of techniques for tibial dyschondroplasia assessment in broiler chickens, Brazilian Journal of Poultry Science, 2005, 7, 27-31.
5.            Alves M.C.F., Almeida Paz I.C.L., Nääs I.A., Garcia R.G., Equilibrium Condition during Locomotion and Gait in Broiler Chickens, Brazilian Journal of Poultry Science, 2016, 18(3), 419-426
6.            Ask B., Genetic variation of contact dermatitis in broilers, Poultry Science, 2010, 89, 866-875.
7.            Beaumont C., Lebihan-Duval E., Mignon-Grasteau S., Leterrier C., The European experience in poultry welfare—A decade ahead, Poultry Science, 2010, 89, 825–831.
8.            Bilgili S.F., Hess J.B., Blake J.P., Macklin K.S., Saenmahayak B., Sibley J.L., Influence of bedding material on footpad dermatitis in broiler chickens, Journal Applied of Poultry Research, 2009, 18, 583-589.
9.            Da Costa M.N., Grimes J.L., Oviedo-Rondón O.E., Footpad dermatitis severity on turkey flocks and correlations with locomotion, litter conditions, and body weight at market age, Poultry Science Association, 2014, 268-279.
10.          Dakessian P., Broiler foot health controlling foot pad dermatitis, Aviagen brief, 2008.
11.          Dibner J.J., Richards J.D., Kitchell M.L., Quiroz M.A., Metabolic challenges and early bone development, Journal of Applied Poultry Research, 2007, 16, 126–137.
12.          Gentle M.J., Tilston V., McKeegan D.E.F., Mechanothermal nociceptors in the scaly skin of the chicken leg, Neuroscience, 2001, 106: 643–652.
13.          Hocking, P. M., Mayne R.K., Else R.W., French N.S., Gatcliffe J., Standard European footpad dermatitis scoring system for use in turkey processing plants. World’s Poultry Science Journal, 2008, 64, 323–328.
14.          https://www.msdvetmanual.com.
15.          http://www.thepoultrysite.com.
16.          Julian R.J., Production and growth related disorders and other metabolic diseases of poultry – A review. Veterinary Journal, 2005, 169,350–369.
17.          Krasnodępska-Depta A., Koncicki A., Kontaktowe zapalenie skóry u kurcząt i indyków, Medycyna Weterynaryjna, 2003, 59(3), 208-212.
18.          Meluzzi A., Sirri F., Folegatti E., Fabbri C., Effect of less intensive rearing conditions on litter characteristics, growth performance, carcase injuries and meat quality of broilers, British Poultry Science, 2008, 49, 509-515.
19.          Mench, J. A., Duncan I.J.H., Poultry welfare in North America: Opportunities and challenges, Poultry Science, 1998, 77, 1763–1765.
20.          Menzies E.D., Gooda E.A, Deirdrc A., Aconl M.J., All update on the epidemiology of contact dermatitis in comtnercial broilers, Avian Pathology, 1998, 2, 174-180.
21.          Nääs I.A., Princípios de bem-estar animal e sua aplicação na cadeia avícola [palestra], O Biológico, 2008, 70(2), 105-106.
22.          Noble D.O., Nestor K.E., Polley C.R.,. Range and confinement rearing of four genetic lines of turkeys. Effects on growth, mortality, and walking ability, Poultry Science, 1996, 75, 160–164.
23.          Quinton C.D., Wood B.J., Miller S.P., Genetic analysis of survival and fitness in turkeys with multiple- trait animal models, Poultry Science, 2011, 90, 2479–2486.
24.          Pines M., Hasdai A., Monsonego-Ornan E., Tibial dyschondroplasia – tools, new insights and future prospects, World’s Poultry Science Journal, 2007, 61(2), 285-297.
25.          Rushen J., Butterworth A., Swanson J.C., Animal behavior and well-being symposium:Farm animal welfare assurance: Science and application, Journal of Animal Science, 2011, 89(4), 1219-1228.
26.          Sirri F., Minelli G., Folegatti E., Lolli S., Meluzzi A., Foot dermatitis and productive traits in broiler chickens kept with different stocking densities, litter types and light regimen. Italian Journal of Animal Sciene, 2007, 6, 734–736.
27.          Shepherd E.M., Fairchild B.D., Footpad dermatitis in poultry, Poultry Science, 2010, 89(10), 2043-2051.
28.          Skinner-Noble D.O., Teeter R.G., An examination of anatomic, physiologic, and metabolic factors associated with well-being of broilers differing in field gait score, Poultry Science, 2009, 88, 2–9.
29.          Thorp B.A., Choroby układu mięśniowo-szkieletowego, [w:] Choroby drobiu, pod red. M. Pattinsona, P.F. McMullin, J.M. Bradbury, D.J. Alexander, rozdział 40, 2008.
30.          Waldenstedt L., Nutritional factors of importance for optimal leg health in broilers: A review, Animal Feed Science and Technology, 2006, 126, 291–307.