Bieżący numer

Archiwum

Dwa oblicza bakterii Enterococcus hirae – od komensala do patogena drobiu
Beata Dolka, Piotr Szeleszczuk

Enterococcus hirae należy do najczęściej izolowanych gatunków enterokoków u drobiu. Bakteria ta posiada dwa oblicza, z jednej strony jest składnikiem fizjologicznej mikrobioty przewodu pokarmowego drobiu, z drugiej strony jest czynnikiem etiologicznym zakażeń zwłaszcza u kurcząt brojlerów. Może powodować zapalenie kości i szpiku, rozmiękanie mózgu oraz zapalenie wsierdzia, będące przyczyną zwiększonych strat zwykle w 2 tygodniu odchowu.
 
Literatura
1.      Arokiyaraj S., Hairul Islam V.I., Bharanidharan R., Raveendar S., Lee J., Kim D.H., Oh Y.K., Kim E.K., Kim K.H. Antibacterial, anti-inflammatory and probiotic potential of Enterococcus hirae isolated from the rumen of Bos primigenius. World J Microbiol Biotechnol. 2014 Jul;30(7):2111-8. doi: 10.1007/s11274-014-1625-0.
2.      Ben Said L., Klibi N., Lozano C., Dziri R., Ben Slama K., Boudabous A., Torres C. Diversity of enterococcal species and characterization of high-level aminoglycoside resistant enterococci of samples of wastewater and surface water in Tunisia. Sci Total Environ. 2015;530-531:11-17. doi: 10.1016/j.scitotenv.2015.05.091.
3.      Bino E., Lauková A., Kandričáková A., Nemcová R. Assessment of biofilm formation by faecal strains of Enterococcus hirae from different species of animals. Pol J Vet Sci. 2018 Dec;21(4):747-754. doi: 10.24425/124314.
4.      Bourafa N., Loucif L., Boutefnouchet N., Rolain .JM. Enterococcus hirae, an unusual pathogen in humans causing urinary tract infection in a patient with benign prostatic hyperplasia: first case report in Algeria. New Microbes New Infect. 2015;8:7-9. Published 2015 Aug 17. doi:10.1016/j.nmni.2015.08.003
5.      Braga J.F., Silva C.C., Teixeira M.P., Martins N.R., Ecco R.Vertebral osteomyelitis associated with single and mixed bacterial infection in broilers. Avian Pathol. 2016 Dec;45(6):640-648.
6.      Chadfield M.S., Christensen J.P., Juhl-Hansen J., Christensen H., Bisgaard M. Characterization of Enterococcus hirae outbreaks in broiler flocks demonstrating increased mortality because of septicemia and endocarditis and/or altered production parameters. Avian Dis. 2005;49:16-23.
7.      Chajęcka-Wierzchowska W., Zadernowska A., Łaniewska-Trokenheim Ł. Diversity of Antibiotic Resistance Genes in Enterococcus Strains Isolated from Ready-to-Eat Meat Products. J Food Sci. 2016;81(11):M2799-M2807. doi: 10.1111/1750-3841.13523.
8.      Devriese L.A., Chiers K., De Herdt P., Vanrompay D., Desmidt M., Ducatelle R., Haesebrouck F. Enterococcus hirae infections in psittacine birds: epidemiological, pathological and bacteriological observations. Avian Pathol. 1995;24:523-31.
9.      Devriese L.A., Cruz Colque J.I., De Herdt P., Haesebrouck F. Identification and composition of the tonsillar and anal enterococcal and streptococcal flora of dogs and cats. J Appl Bacteriol. 1992a;73(5):421-5.
10. Devriese L.A., Ducatelle R., Uyttebroek E., Haesebrouck F. Enterococcus hirae infection and focal necrosis of the brain of chicks. Vet Rec. 1991a;129:316.
11. Devriese L.A., Hommez J., Wijfels R., Haesebrouck F. Composition of the enterococcal andstreptococcal intestinal flora of poultry. J Appl Bacteriol. 1991b;71, 46-50.
12. Devriese L.A., Kerckhove A.V., Kilpper-Bälz R., Schleifer K.H. Characterization and identification of Enterococcus species isolated from the intestines of animals. Int J SystBacteriol. 1987;37:257-59.
13. Devriese L.A., Laurier L., De Herdt P., Haesebrouck F.Enterococcal and streptococcal species isolated from faeces of calves, young cattle and dairy cows.J Appl Bacteriol. 1992b;72(1):29-31.
14. Dolka B., Gołębiewska–Kosakowska M., Krajewski K., Kwieciński P., Nowak T., Szubstarski J., Wilczyński J., Szeleszczuk P. Occurrence of Enterococcus spp. in poultry in Poland based on 2014-2015 data. Med. Weter. 2017a, 73 (4), 193-256.
15. Dolka B., Ledwoń A., Chrobak-Chmiel D., Kizerwetter-Świda M., Sienkiewicz B., Szeleszczuk P.: Species identification and antibiotic susceptibility of enterococci isolated from racing pigeons. XV Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych Lublin, 22–24.09.2016. Wydawnictwo MORPOL s.c. ISBN 978-83-940360-2-7. s.493
16. Dolka B., Ledwoń A., Szeleszczuk P.: Identyfikacja gatunków bakterii z rodzaju Enterococcus spp. u gołębi pocztowych. Wieliczko A. (red.): Aktualne problemy w patologii drobiu ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu oddechowego. Wrocław 26-27.06.2014, s. 136-141. ISBN 978-83-7717-184-4
17. Dolka B., Szeleszczuk P.: Diagnostyka bakteriologiczna gatunków Enterococcus spp. istotnych w patologii drobiu. Życie Weterynaryjne. 2013, 88 (9), 763–768
18. Dolka B., Szeleszczuk P.: Próba zastosowania metody LAMP do wykrywania Enterococcus hirae. Wieliczko A. (red.): Aktualne problemy w patologii drobiu – stare i nowe wyzwania istotne w produkcji drobiarskiej. UP Wrocław. 2017b s. 144 – 150. ISBN: 978-83-7717-266-7
19. Farrow J.A.E., Collins M.D. Enterococcus  hirae, a new species that includes amino acid assay strain NCDO 1258 and strains causing growth depression in young chickens. Int J Food Microbiol. 1985;35:73-75.
20. Gonçalves A., Poeta P., Silva N., Araujo C., Lopez M., Ruiz E., Uliyakina I., Direitinho J., Igrejas G., Torres C. Characterization of vancomycin-resistant enterococci isolated from fecal samples of ostriches by molecular methods. Foodborne Pathog Dis. 2010, 7:1133–1136
21. Iweriebor B.C., Obi L.C., Okoh A.I. Virulence and antimicrobialresistancefactors of Enterococcus spp. isolated from fecalsamples from piggeryfarms in EasternCape, SouthAfrica. BMC Microbiol. 2015;15:136. doi: 10.1186/s12866-015-0468-7
22. Jędrzejewska K., Dolka B., Szeleszczuk P.: Występowanie enterokoków u kurcząt brojlerów w rożnym wieku. (doniesienie ustne). XXIX Międzynarodowe sympozjum drobiarskie WPSA PB „Nauka praktyce – praktyka nauce”, 2017s. 96.
23. Kolbjørnsen Ø, David B, Gilhuus M. Bacterial osteomyelitis in a 3-week-old broiler chicken associated with Enterococcus hirae. Vet Pathol. 2011;48:1134–7.
24. ManeroA., Blanch A.R.: Identification of Enterococcus spp. with a biochemical key. Appl Environ Microbiol. 1999, 65, 4425–4430
25. Poyart C, Lambert T, Morand P, Abassade P, Quesne G, Baudouy Y, Trieu-Cuot P. Native valve endocarditis due to Enterococcus hirae. J Clin Microbiol. 2002 Jul;40(7):2689-90.
26. Randall C.J., Wood A.M., MacKenzie G. Encephalomalacia in first-week chicks. Vet Rec. 1993 Apr 17;132(16):419.
27. Saikia P.K., Devriese L.A., Kalita C.C., Haesebrouck F., Dutta G.N.: Composition of the enterococcal intestinal flora of chickens in a tropical area. Lett Appl Microbiol. 1994;19, 436-37.
28. Silva N., Igrejas G., Gonçalves A., Poeta P. Commensal gut bacteria: distribution of Enterococcus species and prevalence of Escherichia coli phylogenetic groups in animals and humans in Portugal. Ann Microbiol. 2012, 62: 449. https://doi.org/10.1007/s13213-011-0308-4
29. Stępień-Pyśniak D., Marek A., Banach T., Adaszek Ł., Pyzik E., Wilczyński J., Winiarczyk S. Prevalence and antibiotic resistance of Enterococcus strains isolated from poultry. Acta Vet Hung. 2016; 64:148-163.
30. Velkers F.C., van de Graaf-Bloois L., Wagenaar J.A., Westendorp S.T., van Bergen M. A., Dwars R.M., Landman W. J.: Enterococcushirae-associatedendocarditisoutbreaks in broilerflocks: clinical and pathologicalcharacteristics and molecular epidemiology. Vet. Q. 2011, 31, 317.
31. Wilczyński J., Wystalska D. Zespół martwicy główki kości udoweju kurcząt brojlerów.Izolowane bakterie i ich lekowrażliwość. Polskie Drobiarstwo-Suplement. 2015, 3-7.
32. Wilczyński J., Wystalska D.: Lekowrażliwość bakterii izolowanych od chorych kurcząt brojlerów pochodzących z ferm zlokalizowanych w województwie wielkopolskim. Cz. II. Enterococcus spp. Polskie Drobiarstwo 2016, 2, 52–57.