Bieżący numer

Archiwum

Skutki wysokich temperatur i zapobieganie stresowi cieplnemu u drobiu, cz. II
Kinga Cześnik Dorota Witkowska

Problem stresu cieplnego u drobiu pojawia się najczęściej w czasie upałów. W wyniku stresu u ptaków obserwuje się mniejsze spożycie paszy, zwiększone pobranie wody, niższą nieśność oraz gorszą jakość jaj. Wystąpienie stresu termicznego u drobiu powoduje duże straty ekonomiczne, dlatego istotne jest opracowanie strategii zapobiegania temu zjawisku oraz minimalizowania jego skutków.
Literatura:
1.     Andrzejewska A. Możliwości kontroli stresu termicznego. Polskie Drobiarstwo, 2010, 6, 36-37.
2.     Bayraktar H., Artukoğlu M., Altan A. Evaluation of the pad cooling system effectiveness used in hot weather conditions in broiler houses: Izmir case study. Hayvansal Üretim, 2004, 45(2), 1-9.
3.     Bollengier-Lee S., Mitchell M.A., Utomo D.B., Wiliams P.E.V., Whitehead C.C. Influence of high dietary vitamin E supplementation on egg production and plasma characteristics in hens subjected to heat stress. British Poultry Science, 1998, 39, 106-112.
4.     DEFRA (Department for Environment Food and Rural Affairs). Heat stress in Poultry – solving the problem. London, 2005, 1-28.
5.     Ojano-Dirain C.P., Waldroup P.W. Protein and amino acid needs of broilers in warm weather: a review. International Journal of Poultry Science, 2002, 1(4), 40-46.
6.     Godyń D., Angrecka S. Wykorzystanie paneli ewaporacyjnych do chłodzenia pomieszczeń inwentarskich. Wiadomości Zootechniczne, 2017, 55(4), 132-137.
7.     Jankowska K. Negatywne skutki stresu cieplnego u drobiu. Indyk Polski, 2012, 2, 12-17.
8.     Jankowski J. (red.). Hodowla i użytkowanie drobiu. PWRiL, Warszawa, 2012.
9.     Kajdan-Zysnarska I. Warunki utrzymania drobiu w świetle obowiązujących przepisów. Poznań, 2013, www.cdr.gov.pl
10.    Khan S.H., Sardar R. Effect of vitamin C supplementation on the performance of Desi, Fayoumi and commercial white Leghorn chicken exposed to heat stress. Pakistan Veterinary Journal, 2005, 25(4), 163-166.
11.    Khan R., Naz S., Nikousefat Z., Selvaggi M., Laudadio V., Tufarelli V. Effect of ascorbic acid in heat-stressed poultry. World’s Poultry Science Journal, 2012, 68(3), 477-490.
12.    Kołacz R., Dobrzański Z. Higiena i dobrostan zwierząt gospodarskich. WAR, Wrocław, 2006.
13.    Morěki J.C. Feeding strategies in poultry in hot climate. Poultry Today, 2008, 1, 1-5.
14.    Mroczek-Sosnowska N., Żbikowski A., Łukasiewicz M., Wnuk A., Niemiec J. Możliwości minimalizowania skutków stresu cieplnego u drobiu. Życie Weterynaryjne, 2014, 89(8), 674-677.
15.    Puthpongsiriporn U., Scheideler S.E., Sell J.L., Beck M.M. Effects of vitamin E and C supplementation on performance, in vitro lymphocyte proliferation, and antioxidant status of laying hens during heat stress. Poultry Science, 2001, 80(8), 1190-1200.
16.    Romaniuk W., Overby T. Systemy utrzymania drobiu. Poradnik. IBMER, Warszawa, 2004.
17.    Runge G.A. Tunnel ventilated housing for meat chickens – the concept. DPI Notes. The Department of Primary Industries, Intensive Livestock Service. Queenland, Caltiboolture. No :97009, 1998.
18.    Sahin N., Onderci M., Sahin K. Effects of dietary chromium and zinc on egg production, egg quality and some blood metabolites of laying hens reared under low ambient temperature. Biological Trace Element Research, 2002, 85, 47-58.
19.    Sahin K., Sahin N., Kucuk O., Hayirli A., Prasad A.S. Role of dietary zinc in heat-stressed poultry: a review. Poultry Science, 2009, 88(10), 2176-2183.
20.    Pawar S.S., Basavaraj B., Dhansing L.V., Pandurang K.N., Sahebrao K.A., Vitthal N.A., Pandit B.M., Kumar B.S. Assessing and mitigating the impact of heat stress in poultry. Advances in Animal and Veterinary Sciences, 2016, 4(6), 332-341.
21.    Vathana S., Kang K., Loan C. P., Thinggaard G., Kabasa J. D., Meulen U. Effect of vitamin C supplementation on performance of broiler chickens in Cambodia. Conference on International Agricultural Research for Development, 2002, 9-11 October, Deutscher Tropentag.