Bieżący numer

Archiwum

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego kurcząt brojlerów cz. 1.
Sara Dzik, Tomasz Mituniewicz

Zdrowotność brojlerów kurzych odgrywa znaczącą rolę w nowoczesnej produkcji drobiarskiej. Umożliwia osiąganie wysokich zysków ekonomicznych. Zdrowie ptaków hodowlanych zależy od czynników, takich, jak mikroklimat środowiska, warunki utrzymania, genetyka, żywienie, higiena, stosowana dezynfekcja, a także zarządzanie fermą. Bardzo ważny aspekt stanowią także programy szczepień oraz stosowanie właściwych leków. Nie bez znaczenia jest także sytuacja epizootyczna występująca na danej fermie, ale także w najbliższej okolicy (Urbanowski, 2010).
Literatura:
1.     Baele M., Devriese L.A., Butaye P., Haesebrouck F., Composition of enterococcal and streptococcal flora from pigeon intestines, Journal of Applied Microbiology, 2002, 92, 358-351.
2.     Boerlin P., Nicholson V., Brash M., Slavic D., Boyern F., Sanei B., Butaye P., Diversity of Enterococcus cecorum from chickens, Veterinary Microbiology, 2012, 157, 405-411.
3.     Chadfield M.S., Bojesen A.M., Christensen J.P., Juul-Hansen J., Nielsen S.S., Bisgaard M., Reproduction of sepsis and endocarditis by experimental infection of chickens with Streptococcus gallinaceus and Enterococcus hirae, Avian Pathology, 2005, 34, 238-247.
4.     Chadfield M.S., Christensen J.P., Christensen H., Bisgaard M., Characterization of streptococci and enterococci associated with septicaemia in broiler parents with a high prevalence of endocarditis, Avian Pathology, 2004, 33, 610-617.
5.     De Herdt P., Defoort P., Van Steelant J., Swam H., Tanghe L., Van Goethem S., Vanrobacys M., Enterococcus cecorum osteomyelitis and arthritis in broiler chickens, Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift, 2008, 78, 44-48.
6.     Devriese L.A., Cruz Colque J.I., De Herdt P., Haesebrouck F., Identification and composition of the tonsillar and anal enterococcal and streptococcal flora of dogs and cats, Journal of Applied Bacteriology, 1992a, 73, 421-425.
7.     Devriese L.A., Hommez J., Wijfels R., Haesebrouck F., Composition of the enterococcal and streptococcal intestinal flora of poultry, Journal of Applied Bacteriology, 1991, 71, 46–50.
8.     Devriese L.A., Hommez J., Pot B., Haesebrouck F., Identification and composition of the streptococcal and enterococcal flora of tonsils, intestines and faeces of pigs, Journal of Applied Bacteriology, 1994, 77, 31-36.
9.     Devriese L.A., Laurier L., De Herdt P., Haesebrouck F., Enterococcal and streptococcal species isolated from faeces of calves, young cattle and dairy cows, Journal of Applied Bacteriology, 1992b, 72, 29-31.
10.    Dinev I., Clinical and morphological investigations on the prevalence of lameness associated with femoral head necrosis in broilers, British Poultry Science, 2009, 50(3), 284-290.
11.    Dolka B., Szeleszczuk P., Diagnostyka bakteriologiczna gatunków Enterococcus spp. istotnych w patologii drobiu, 2013, 88(9), 763-768.
12.    Dolka B., Szeleszczuk P., Enterokokowa choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa u kur, Medycyna Weterynaryjna, 2012, 68(3), 157-162.
13.    Dzierżanowska D., Pawińska A., Kamińska W., Patzer J., Lekooporne drobnoustroje w zakażeniach szpitalnych, Postępy Mikrobiologii, 2004, 43, 81-105.
14.    Gong J., Forster R.J., Yu H., Chambers J.R., Wheatcroft R., Sabour P.M., Chen S., Molecular analysis of bacterial populations in the ileum of broiler chickens and comparison with bacteria in the cecum. FEMS Microbiology Ecology, 2002, 41, 171–179.
15.    Huff G.R., Huff W.E., Rath N.C., Balog J.M., Turkey osteomyelitis complex, Poultry Science, 2000, 79, 1050-1056.
16.    Jankowska K., Aktualne zagrożenia zdrowotne w produkcji brojlerów, Hodowca Drobiu, 2012, 5.
17.    Landman W.J., Veldman K.T., Mevius D.J., Eck J.H., Investigations of Enterococcus faecalis-induced bacteraemia in brown layer pullets through different inoculation router in relation to the production of arthritis, Avian Pathology, 2003, 32, 463-471.
18.    Mazur-Gonkowska B., Krasnodębska-Depta, Koncicki A., Rola enterokoków w patologii drobiu, Medycyna Weterynaryjna, 2006, 62(10), 1108-1113.
19.    McKay J., Leg abnormalities, [w:] Balancing production and welfare, pod red. Jackie Wepruk, 2003, Alberta Farm Animal Care Association, Annual report.
20.    Perpetua T., McNamee P.T., Smith J.A., Bacterial chondronecrosis with osteomyelitis (“femoral head necrosis”) of broiler chickens: a review, Avian Pathology, 2000, 29(5), 253-270.
21.    Pospieszny N., Zarys anatomii ptaków, [w:] Choroby drobiu, pod red. M. Mazurkiewicza, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Wrocław 2005.
22.    Rice E.W., Boczek L.A., Johnson C.H., Messer J.W., Detection of intrincis vancomycin resistant enterococci in animal and human feces, Diagnostic Microbiology and Infectious Disease, 2003, 46, 155-158.
23.    Songer J.G., Post K.W., Veterinary microbiology: bacterial and fungal agents of animal disease, Elsevier Saunders, Philadelphia, PA, 2005.
24.    Stalker M.J., Brash M.L., Weisz A., Ouckama R.M., Slavic D., Arthritis and osteomyelitis associated with Enterococcus cecorum infection in broiler and broiler breeder chickens in Ontario, Canada, Journal of Veterinary Diagnostic Investigation, 2010, 22, 643-645.
25.    Steentjes A., Veldman K.T., Mevius D.J., Landman L.A., Molecular epidemiology of unilateral amyloid arthropathy in broiler breeders associated with Enterococcus faecalis, Avian Pathology, 2002, 31, 31-39.
26.    Szeleszczuk P., Dolka B., Bikowski A., Dolka I., Peryga M., Pierwszy przypadek ente rokokowego zapalenia stawów kręgosłupa u kurcząt brojlerów w Polsce, Medycyna Weterynaryjna, 2013, 69(5), 298-303.
27.    Urbanowski M, Aktualne problemy drobiu, Wiadomości drobiarskie, 2010.
28.    Wood A.M., MacKenzie G., McGilveray N.C., Bron L., Devriese L.A., Baele M., Isolation of Enterococcus cecorum from bone lesions in broiler chickens, Veterinary Record, 2002, 150, 27.