Bieżący numer

Archiwum

Inulina w żywieniu drobiu
Agata Dankowiakowska

Zakaz stosowania antybiotyków o działaniu subterapeutycznym w produkcji zwierzęcej przyczynił się do wzrostu występowania chorób jelitowych, które mogą wpływać zarówno na pogorszenie parametrów produkcyjnych, jak i na wzrost śmiertelności zwierząt. Z drugiej zaś strony spowodował pojawienie się bakterii lekoopornych, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu zwierząt, a także ludzi. Obecnie konsumenci stali się bardziej świadomi i coraz częściej wybierają mięso, które jest bezpieczne i nie zawiera pozostałości antybiotyków. Poszukiwana jest strategia żywieniowa, która pozwoli nie tylko stymulować rozwój korzystnych mikroorganizmów, ale pozytywnie wpłynie na zdrowie i odporność zwierząt, a tym samym na ich produkcyjność. Alternatywę dla antybiotykowych stymulatorów wzrostu stanowią substancje pochodzenia naturalnego, takie jak probiotyki, prebiotyki, synbiotyki, kwasy organiczne, enzymy paszowe oraz zioła. W produkcji drobiarskiej dość powszechnie stosowaną substancją o właściwościach prebiotycznych jest inulina.
Literatura
1.   Bucław M. 2016. The use of inulin in poultry feeding: a review. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition 100, 1015-1022.
2.   Maiorano G., Bednarczyk M. 2016. Prebiotics and synbiotics in broiler chicken production:
3.   In vivo performance and meat quality aspects: a review. The 4th International Scientific Conference “Animal Biotechnology Slovak J. Anim. Sci., 49, (4): 151–156.
 
4.   Nabizadeh A. 2012. The effect of inulin on broiler chicken intestinal microflora, gut morphology, and performance. J. Anim. Feed Sci., 21, 725–734.
 
5.   Nowak A., Klimowicz A., Bielecka-Grzela S., Piechota M. Inulina – cenny składnik żywieniowy. 62-65.
 
6.   Sanhouri Elrayeh A.. , Yildiz G. 2012. Effects of inulin and β-glucan supplementation in broiler diets on growth performance, serum cholesterol, intestinal length, and immune system. Turk. J. Vet. Anim. Sci.36(4), 388-394.
 
7.   Sobolewska S., Grela E.R., Skomiał J. 2012. Inulina i jej oddziaływanie u ludzi i zwierząt [w:] The use of flax and inulin in nutrition and food production. Ed. by A. Czech, R. Klebaniuk. Wyd. Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego i Lokalnego „PROGRESS”, Lublin. 65–88.