Bieżący numer

Archiwum

Antybiotykooporność wybranych bakterii wywołujących choroby zakaźne u drobiu
Joanna Żebrowska, Dorota Witkowska

W ostatnich latach naukowcy coraz częściej przestrzegają przed nadmiernym wykorzystywaniem antybiotyków w medycynie i weterynarii, gdyż bakterie doskonale potrafią się uodparniać na terapeutyki. Problem narastania lekooporności bakterii stanowi poważne wyzwanie dla współczesnej cywilizacji, gdyż leczenie chorób bakteryjnych, zarówno ludzi jak i zwierząt fermowych w takiej sytuacji staje się coraz bardziej skomplikowane (Morfin-Otero i in. 2012; Tadesse i in. 2012; Krasucka 2013). Z oficjalnych informacji przedstawianych przez Najwyższą Izbę Kontroli (Raport NIK, 2017) wynika, że Polska znajduje się w czołówce państw Unii Europejskiej pod względem zużycia oraz sprzedaży antybiotyków w chowie zwierząt.
Literatura:
1.     Akhtar M, Rahman MT, Ara M, i in. Isolation of Pasteurella multocida from chickens, preparation of formalin killed fowl cholera vaccine, and determination of efficacy in experimental chickens. Journal of Advanced Veterinary and Animal Research. 2016, 3(1): 45-50.
2.     Akond MA, Alam S, Hassan SMR, Shirin M. Antibiotic resistance of Escherichia coli isolated from poultry and poultry environment of Bangladesh. Internet Journal of Food Safety. 2009, 11: 19-23.
3.     Beach NM, Thompson S, Mutnick R, Brown L, Kettig G, Puffenbarger R, Stockwell SB, Miyamoto D, Temple L. Bordetella avium antibiotic resistance, novel enrichment culture, and antigenic characterization. Veterinary Microbiology. 2012, 160(1-2): 189-196.
4.     Bhedi KR, Nayak JB, Brahmbhatt MN, Roy A, Mathakiya RA, Rajpura RM. Detection and molecular characterization of methicillin-resistant Staphylococcus aureus obtained from poultry and Poultry house environment of Anand District, Gujarat, India. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences. 2018, Vol. 7 No, 2: 867-872.
5.     Blanc V, Mesa R, Saco M, Lavilla S, Prats G, Miró EM, Navarro F, Cortés P, Llagostera M. ESBL-and plasmidic class C β-lactamase-producing E. coli strains isolated from poultry, pig and rabbit farms. Veterinary Microbiology. 2006, 118(3-4): 299-304.
6.     Ewers C, Bethe A, Semmler T, Guenther S, Wieler LH. Extended-spectrum β-lactamase-producing and AmpC-producing Escherichia coli from livestock and companion animals, and their putative impact on public health: a global perspective. Clinical Microbiology and Infection. 2012, 18(7): 646-655.
7.     Farrell EG, Diarrassouba F, Rempel H, Pritchard J, Diarra MS. Veterinary pharmaceuticals and antibiotic resistance of Escherichia coli isolates in poultry litter from commercial farms and controlled feeding trials. Poultry Science. 2010, 89(1): 180-188.
8.     Gliński Z, Kostro K, Pepiak A (2004) Rola Ornithobacterium rhinotracheale (ORT) w chorobach ptaków. Magazyn Weterynaryjny 13(09): 47-48.
9.     Hoepers PG, Silva PL, Rossi DA, Valadares Júnior EC, Ferreira BC, Zuffo JP, Koerich PK, Fonseca BB. The association between extended spectrum beta lactamase (ESBL) and ampicillin C (AmpC) beta-lactamase genes with multidrug resistance in Escherichia coli isolates recovered from turkeys in Brazil. British Poultry Science. 2018.
10.    Kim YB, Seo KW, Jeon HY, Lim SK, Lee YJ. Characteristics of the antimicrobial resistance of Staphylococcus aureus isolated from chicken meat produced by different integrated broiler operations in Korea. Poultry Science. 2018, 97(3): 962-969.
11.    Krasucka D. Racjonalne stosowanie antybiotyków w weterynarii, Niemczuk K. (red.), Państwowy Instytut Weterynaryjny, Puławy. 2013.
12.    Li Z, Cheng F, Lan S, Guo, J, Liu W, Li X, Luo Z, Zhang M, Wu J, ShI Y. Investigation of genetic diversity and epidemiological characteristics of Pasteurella multocida isolates from poultry in southwest China by population structure, multi-locus sequence typing and virulence-associated gene profile analysis. Journal of Veterinary Medical Science. 2018, 18-0049.
13.    Li Z, Cheng F, Lan S, Zhou Z, He Y, Chen S, Jiang M, Sun Y. Molecular characteristics of Pasteurella multocida strains isolated from poultry in China and genetic analysis of strains in terms of the tonb gene. Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi. 2018, 24(1): 91-98.
14.    Liang M, Zhao Q, Liu G, Yang S, Zuo X, Cui G, Zhong S, Sun J, Liu J, Zhu R. Pathogenicity of Bordetella avium under immunosuppression induced by Reticuloendotheliosis virus in specific-pathogen-free chickens. Microbial Pathogenesis. 2013, 54: 40-45.
15.    Masoud EA, El-Banna HR, El–Shafei AA, Dana MM. Some studies on Ornithobacterium rhinotracheale (ORT) in broiler chickens. Egyptian Journal of Chemistry and Environmental Health. 2015, 653-667.
16.    Mayahi M, Gharibi D, Ghadimipour R. Isolation, identification and antimicrobial sensitivity of Ornithobacterium rhinotracheale in broilers chicken flocks of Khuzestan, Iran. In Veterinary Research Forum, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University. 2016, 7(4): 337-342.
17.    Morfin-Otero R, Tinoco-Favila JC, Helio SS, Salcido-Gutierrez L, Raul Perez-Gomez H, Gonzalez-Diaz E, Petersen L, Rodriguez-Noriega E. Resistance trends in gram-negative bacteria: surveillance results from two Mexican hospitals, 2005–2010. BMC Research Notes. 2012, 5(1): 1-5.
18.    Najwyższa Izba Kontroli. NIK o stosowaniu antybiotyków w hodowli zwierząt (w woj. lubuskim). 2018, https://www.nik.gov.pl.
19.    Stromberg ZR, Johnson JR, Fairbrother JM, Kilbourne J, Van Goor A, Curtiss R, Mellata M Evaluation of Escherichia coli isolates from healthy chickens to determine their potential risk to poultry and human health. Plos One. 2017, 7: 1-18.
20.    Suleima, A, Zaria LT, Grema HA, Ahmadu P. Antimicrobial resistant coagulase positive Staphylococcus aureus from chickens in Maiduguri, Nigeria. Sokoto Journal of Veterinary Sciences. 2013, 11(1): 51-55.
21.    Śmiałek M, Tykałowski B, Pestka D, Stenzel T, Koncicki A. Epidemiological situation of turkey coryza (bordetellosis) in Poland. Polish Journal of Veterinary Sciences. 2015, 18(3): 659-661.
22.    Tadesse DA, Zhao S, Tong E, Ayers S, Singh S, Bartholomew MJ, McDermott PF. Antimicrobial drug resistance in Escherichia coli from humans and food animals, United States, 1950–2002. Emerging Infectious Diseases. 2012, 18(5): 741-749.
23.    Wieczorek K, Osek J. Raport EFSA dotyczący oporności przeciwdrobnoustrojowej Campylobacter i Salmonella izolowanych w krajach Unii Europejskiej w 2014 r. Życie Weterynaryjne. 2016, 91(06): 405-408.
24.    Wieliczko A, Kuczkowski M. Zakażenia bakteryjne przyczyną chorób układu oddechowego u drobiu, cz. I – Ornitobakterioza. Polskie Drobiarstwo. 2014, 10(22): 6-
25.    Van den Bogaard AE, London N, Driessen CAGG, Stobberingh EE. Antibiotic resistance of faecal Escherichia coli in poultry, poultry farmers and poultry slaughterers. Journal of Antimicrobial Chemotherapy. 2001, 47(6): 763-771.
26.    Żebrowska J.P., Witkowska D., Sobczak J., Mituniewicz T., Sowińska J. 2017. Occurrence of Salmonella on poultry farms, in flocks of pigeons and feed monitored by the Department of Veterinary Hygiene in Olsztyn in the years 2014-2015. Medycyna Weterynaryjna. 2017, 73(2): 111-117.