Bieżący numer

Archiwum

Przypadek kliniczny IBD jako konsekwencja złego szczepienia w ZWD
Marcin Śmiałek, Adam Śmiałek , lek wet. Paweł Hefta, Andrzej Koncicki

Zakaźne zapalenie torby Fabrycjusz (ang. Infectious Bursal Disease - IBD), znane również pod nazwą choroby Gumboro, to wysoce zakaźna i silnie zaraźliwa jednostka chorobowa kurcząt. Czynnikiem etiologicznym IBD są wirusy posiadające dwuniciowe RNA, należące do rodziny BiRNAviridae (3).
Największą podatność na wystąpienie klinicznej postaci IBD wykazują kurczęta pomiędzy 3 a 6 tygodniem życia, co skorelowane jest z dynamicznym rozwojem bursy Fabrycjusza (ang. Bursa Fabricii - BF) w tym właśnie przedziale wiekowym ptaków. Podatność ta wynika z faktu, iż docelowymi komórkami dla IBDV są komórki B dojrzewające w zrębie BF (2). Obok klinicznej manifestacji choroby oraz śmiertelności, będących bezpośrednią konsekwencją zakażenia IBDV, jedną z najbardziej dotkliwych, dalekosiężnych konsekwencji przechorowania IBD u kurcząt jest rozwój immunosupresji wynikającej w głównej mierze z uszkodzenia komórek B, które odpowiedzialne są za indukcję odporności humoralnej makroorganizmu.
 
Literatura:
 
1)            Boudaoud A., Alloui N.: Evaluation of the safety of live attenuated vaccine viruses against infectious bursal disease (Gumboro disease) in conventional broiler chicks. Rev Sci Tech. 2008, 27:793-802.
2)            Koncicki A., Minta Z.: Zakaźne zapalenie bursy Fabrycjusz - choroba Gumboro (Infectious Bursal Disease - IBD). w: Choroby Drobiu, Mazurkiewicz M. (red.) Wydawnictwo UP we Wrocławiu; 2011, 423 - 431.
3)            Müller H., Islam M.R., Raue R.: Research on infectious bursal disease--the past, the present and the future. Vet Microbiol. 2003, 97, 153-165.
4)            Szeleszczuk P.: Monitoring serologiczny. w: Choroby Drobiu, Mazurkiewicz M. (red.) Wydawnictwo UP we Wrocławiu; 2011, 759 - 769.
5)            Śmiałek M., Śmiałek A., Koncicki A.: Practical aspects of estimation of optimal time for vaccination of chicken against IBD with the use of "Deventer formula". Pol J Vet Sci. 2016, 19: 425-427.