Bieżący numer

Archiwum

Karmienie i pojenie klujących się piskląt szansą na polepszenie efektów produkcyjnych
Andrzej Gaweł

              Nowoczesna technologia umożliwiająca wczesne karmienie i pojenie piskląt tuż po wylęgu      jest innowacyjnym rozwiązaniem umożliwiającym poprawę efektów produkcyjnych i ograniczenie zużycia antybiotyków. Do niedawna w Polsce technologia ta była niedostępna, jednak już od przyszłego roku na polskim rynku pojawią się pisklęta lężone tą metodą.
Lężenie piskląt w warunkach podwyższonego dobrostanu wynikającym z wczesnego pobrania paszy i wody już w zakładzie wylęgowym, przekłada się przy zapewnieniu właściwych warunków środowiskowych i optymalnym żywieniu na realne zyski dla hodowców kurcząt rzeźnych.
 
Literatura:
 
1.       de Jong IC, van Voorst S, Ehlhardt DA, Blokhuis HJ. Effects of restricted feeding on physiological stress parameters in growing broiler breeders. Br Poult Sci. 2002 May;43(2):157-68
2.       Decuypere E., Tona K., Bruggeman V, Bamelis F. The day-old chick: a crucial hinge between breeders and broilers. Worlds Poultry Science Journal, 57, 2001, 127—138
3.       Dibner J, Knight D, Kitchell M, Atwell C, Downs C, Ivey E. Early feeding and of the immune development system in neonatal poultry. Appl Poult Res 1998:7, 425-436
4.       Geyra A, Uni Z, Sklan D. The effect of fasting at different ages on growth and tissue dynamics in the small intestine of the young chick. Br J Nutr. 2001 Jul;86(1):53-61
5.       Halevy O, Geyra A, Barak M, Uni Z, Sklan D. Early posthatch starvation decreases satellite cell proliferation and skeletal muscle growth in chicks. J Nutr. 2000 Apr;130(4):858-64
6.       Noy Y, Sklan D. Yolk utilisation in the newly hatched poult. Br Poult Sci.1998 Jul;39(3):446-51
7.       Noy Y, Uni Z, Sklan D. Routes of yolk utilisation in the newly-hatched chick. Br Poult Sci. 1996 Dec;37(5):987-95
8.       Sokół I, Tokarzewski S, Bobrek K, Gaweł A. The Effect of the Administration of Different Antimicrobial Formulations on the Fungal Infestation of the Gastrointestinal Tract in Turkeys. Pak Vet J, 2017, 37(4): 475-479
9.       Zhan XA, Wang M, Ren H, Zhao RQ, Li JX, Tan ZL. Effect of early feed restriction on metabolic programming and compensatory growth in broiler chickens.Poult Sci. 2007 Apr;86(4):654-60