Bieżący numer

Archiwum

Dobrostan w gniazdach
Joanna Sobczak , Tadeusz Waligóra

Chów oraz hodowla zwierząt gospodarskich prowadzona i doskonalona od wieków przez człowieka odbywa się w celu pozyskiwania korzyści tj. żywności oraz produktów pochodzenia zwierzęcego – skór, wełny, mleka oraz jaj – w przypadku drobiu. Chęć uzyskania satysfakcjonujących korzyści skłoniła ludzi do prymitywnej początkowo selekcji tj. doboru zwierząt w pełnym tego słowa znaczeniu zadowalających – zdrowych, dorodnych, spokojnych, odpornych itd. W ciągu wielowiekowych prac, dzięki także genetycznemu korelowaniu powstało szereg ras, typów i mieszańców, które charakteryzują się pożądanymi przez hodowców cechami. Jednak praktycznie jest to połowa sukcesu, bo reszta zależy już w pełni od człowieka, który jest odpowiedzialny za środowisko bytowania oraz żywienie utrzymywanych przez siebie zwierząt. Oba te czynniki są jednakowo istotne dla ich zdrowia
i produkcyjności.
 
Literatura
 
1.            Cronin G.M., Butler K.L., Desnoyers M.A., Barnett J.L. The use of nest boxes by hens in cages: what does it mean for welfare? Animal Science Papers and Reports, vol. 23, Supplement 1, Proceeding of the 7th European Symposium on Poultry Welfare, 2005, s. 121-128.
2.            Damme K. Wymagania w zakresie utrzymania kur i eksportu jaj na rynek niemiecki. Polskie Drobiarstwo, 1/2018, s. 24-27.
3.            Duncan J.H. Animal behaviour as a guide to welfare. Feedstuffs vol. 52, No 37: 29-39. 1980.
4.            Dyrektywa 74/99/EC, z lipca 1999 roku.
5.            Gilewski R., Wężyk S. Wyposażenie pomieszczeń dla kur nieśnych i kurcząt mięsnych. Nowe trendy w hodowli i produkcji kur. O.W. „Hoża”. Warszawa 2010.
6.            Huges`a B.O. Behaviour as an index of welfare. V th Europ. Poultry Conf. Malta vol. 2: 1005-1018, 1976.
7.            Nowak A. Wpływ techniki i technologii chowu kur nieśnych na czystość jaj. Rozprawa doktorska, IBMER Warszawa 2007.
8.            Rachwał A. Akceptowanie gniazd przez nioski. Hodowca Drobiu nr 10/2012.
9.            Sobczak J. Badania czynników decydujących o wyborze gniazd przez kury nieśne. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, t. 9(2013), nr 2, 73-82.
10.          Streitz E. Optimale Sitzstange gesucht, DGS 45, 2009, s. 22-27.
11.          Sundrum A., Andersson R., Postler G. Tiergerechtheitsindex – 200 für Legehennen, Universität Bonn: 1994, 73-88